Op de voorgrond het voormalige landbouwperceel dat ingericht wordt met natuurzones. eenmalig gebruik

Markdal: een camping met 70 procent natuur

Provincie Noord-Brabant
15-NOV-2021 - De camping uitbreiden met vergroting van de natuurwaarden voor het aangrenzende Natura 2000-gebied, zodat de camping levensvatbaar bleef en de natuur een zetje in de goede richting kreeg. Die opdracht stelde Sylvia Rutte zich een aantal jaren geleden, samen met haar man Klaas Smit. Met behulp van de Waterpoort Academy bedacht ze een plan waar natuur én leefomgeving blij van worden.

“Camping Markdal wordt meer camping, maar ook meer natuur voor de omgeving.” Met die gedachte gingen Sylvia Rutte en Klaas Smit aan de slag met een kleine camping aan de Mark, een rivier die vanuit België door Breda en na Standdaarbuiten overgaat in de Dintel, om uit te monden in het Volkerak.
“Naast de camping lag landbouwgrond. Het was ons ideaal om deze landbouwgrond aan de camping toe te voegen. Maar dan wel met vergroting van natuurwaarden,” vertelt Sylvia. De uitbreiding was nodig om de camping levensvatbaar te houden. De camping ligt in de ecologische verbindingszone (EVZ) van Natura 2000-gebied. ”Uiteindelijk is het gelukt om van het gebied 30 procent in te richten voor de recreatie en maar liefst 70 procent beschikbaar te maken voor natuurontwikkeling,” schetst Sylvia de basis van de aanpassingen. Haar oorspronkelijke opleiding is tuin- en landschapsarchitectuur, en daardoor kon ze zelf voor het hele gebeid een ontwerp maken.

Oever Markdal met de contouren voor de extra havenmonding

Haventje met vers water

Bij de camping lag al een klein haventje. Vanwege gebrek aan doorstroom van het water warmde dat vrij snel op, waardoor er tijdens de zomer al vroeg in het seizoen blauwalg ontstond. “Daar werd niemand blij van,” weet Sylvia. De blauwalg verstikte de vis, die het haventje graag aandeed als paaiplaats. Er werd een nieuwe doorgang gemaakt die niet in gebruik is voor de bootjes. Sylvia: “Deze tweede doorgang is puur voor de waterverversing en de dieren die afhankelijk zijn van het water. Doordat het water nu meestroomt met de Mark, verwarmt het niet zo snel en bevat het meer zuurstof. Het is een paaiplaats geworden voor snoeken.”

Ook de oevers worden aangepakt. Sylvia legt uit: “De strikte, rechte oevers zijn verdwenen. Waar vroeger de eentonige rietkragen domineerden, zijn nu hoekjes ontstaan waar dieren kunnen fourageren, verblijven en paaien. Bovendien is het bergend vermogen van de Mark vergroot en zijn er plas- en drasbermen aangelegd, net als een moeraszone. We hopen er binnenkort dieren te kunnen aantreffen als de glassnijder, de meervleermuis en de blauwborst. De ijsvogel heeft er intussen al vissen gevangen. En natuurlijk hopen we op termijn ook de otter en de waterspitsmuis te kunnen verwelkomen,” verheugt Sylvia zich. In het hele gebied is de aanplant gebeurd met inheemse plantensoorten. Het mengsel is speciaal samengesteld voor oeverbeplanting en heeft als kenmerk een stroomdal-mengsel. 

Waterpoort Academy

De globale plannen bestonden al een hele tijd. Toch duurde het een aantal jaren voordat alle vergunningen rond waren en er daadwerkelijk begonnen kon worden. Sylvia gaf zich op voor de Waterpoort Academy. Dat bleek een grote stap in de goede richting. Sylvia: “De Academy is een initiatief van verschillende organisaties hier in de regio, zoals de gemeente, waterschap, provincie en ondernemers die ook dromen hebben die ze willen verwezenlijken. Waterpoort heeft enkele basisprincipes, van waaruit je wordt geholpen om verder te denken. De principes zijn dat je iets voor elkaar wil krijgen wat via de gebaande paden niet echt lukt, dat je anderen nodig hebt voor je plan én dat het gebied centraal staat.” Samen met Waterpoort Academy kreeg het plan gestalte.

Op de voorgrond het voormalige landbouwperceel dat ingericht wordt met natuurzones

De Mark

Rivier de Mark ontspringt in België bij de Zandvenheide in Koekhoven, bij Merksplas. Ten zuiden van de Markbrug, tussen Meersel-Dreef en Galder, stroomt de Mark definitief Nederlands grondgebied binnen. Daarna stroomt de Mark naar Breda, waar de Aa of Weerijs erin uitmondt. Via de singels in het centrum van Breda stroomt de Mark als echte rivier verder, waar hij bij Terheijden een scherpe bocht maakt naar het westen. Voorbij Standdaarbuiten en camping Markdal gaat de Mark over in de Dintel, waarna de rivier uitkomt in het Volkerak.

Tekst: Annelies Cuijpers, provincie Noord-Brabant
Foto's: Sylvia Rutte, Camping Markdal