Succesvol herstel fruitbomenlaan in Leusden

Provincie Utrecht
19-NOV-2021 - In Leusden zijn met succes Kleine Landschapselementen waaronder een perenlaan hersteld. De aanleg van landschapselementen is van meerwaarde voor de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van poelen, lanen, knotwilgenrijen en houtwallen. "Sinds het herstel van onze beschadigde elzensingel, vliegen er weer meer verschillende vogelsoorten rond ons bedrijf."

"Kleine Landschapselementen (KLE) zijn belangrijk voor de biodiversiteit in ons landelijk gebied. We willen er dus meer aanleggen en de bestaande zoveel mogelijk in ere herstellen", aldus Hans Peter Reinders, beleidsmedewerker gemeente Leusden.

Agrariër Annelieke Overgoor

Het aanleggen en herstellen van landschapselementen kan in agrarische en natuurgebieden en op landgoederen. De provincie Utrecht maakt dit met samenwerkingspartners mogelijk en stelt 600.000 euro beschikbaar. Een poel is bijvoorbeeld een belangrijke kraamkamer voor libellen, een houtwal biedt beschutting aan zangvogels en een bomenrij zorgt voor beschutting voor vee in de zomer. "Kleine Landschapselementen zijn belangrijk voor de biodiversiteit in ons landelijk gebied. We willen er dus meer aanleggen en de bestaande zoveel mogelijk in ere herstellen. Dat kan gelukkig met de provinciale subsidieregeling", aldus Hans Peter Reinders. Hij is als beleidsmedewerker van gemeente Leusden bij het project betrokken.

Hans Peter Reinders, beleidsmedewerker gemeente Leusden

Een klein landschapselement heeft naast de natuurlijke waarde vaak ook cultuurhistorische waarde voor het landschap. "Neem een poel als voorbeeld. Vroeger werd die gebruikt voor koeien om uit te drinken. Tegenwoordig drinken koeien gewoon water van de waterleiding, maar die oude poelen hebben nog altijd een enorme meerwaarde voor de biodiversiteit. Daarom willen we die karakteristieke poelen behouden voor het landschap en er zelfs meer aanleggen."

Elzensingels en perenlaan

De familie Overgoor uit Leusden heeft Kleine Landschapselementen op het bedrijf staan. De oprijlaan bestaat uit perenbomen en in het weiland staat een elzensingel. De landschapselementen waren door de jaren heen beschadigd geraakt. Ze zijn met behulp van de subsidieregeling en de begeleiding van het agrarisch collectief hersteld. Agrariër Annelieke: "De aanvraag is me goed bevallen. Alles is voor ons geregeld. We hebben daarover constant contact gehad met de coördinator van het agrarisch collectief. Ik raad het anderen echt aan."

Annelieke Overgoor: Het mooiste vind ik onze oprijlaan met fruitbomen. Die laan is al aangelegd door de opa van mijn man. Dat we die nu hebben kunnen herstellen, vind ik toch wel heel tof

Annelieke geniet nog elke dag van de herstelde landschapselementen op haar erf. "Het mooiste vind ik onze oprijlaan met fruitbomen. Die laan is al aangelegd door de opa van mijn man. Dat we die nu hebben kunnen herstellen, vind ik toch wel heel tof", aldus de boer uit Leusden.

Aanvragen

Onlangs heeft de provincie aangekondigd de KLE-regeling te verlengen tot in elk geval 2023. De afgelopen twee jaar zijn al 120 elementen in het landelijk gebied aangelegd of hersteld. Bijvoorbeeld lanen met fruitbomen, knotwilgenrijen, elzensingels en poelen. Het doel is dat aantal nog met 100 te verhogen. Hans Peter hoopt dat agrariërs en natuurbeheerders de kans pakken om ook op hun eigendom een landschapselement aan te leggen: "Neem contact op met je gemeente of met het agrarisch collectief. Je wordt geholpen bij de aanvraag van vergunningen en de uiteindelijke aanleg van het landschapselement. Het levert geen rompslomp op, maar wel een mooi landschapselement op je erf."

Platform

Op initiatief van de provincie Utrecht is het Platform Kleine Landschapselementen in 2017 opgericht met negen partijen. Het platform is inmiddels gegroeid naar 23 partijen. Het Platform Kleine Landschapselementen bestaat uit de provincie Utrecht, zestien Utrechtse gemeenten, Landschap Erfgoed Utrecht, Utrechts Particulier Grondbezit en vier Agrarisch Collectieven.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Herstel van een perenlaan en de aanleg van een poel (Bron: provincie Utrecht)

Meer informatie

Tekst, foto's en video: provincie Utrecht