A salp caught by multiple polyps of the branched coral Madracis aurentenra
7-DEC-2021 - Een student aan de Universiteit van Amsterdam en een onderzoeker van Naturalis Biodiversity Center en Rijksuniversiteit Groningen publiceerden onlangs een gedetailleerd rapport over harde koralen die salpen verteren. In juli 2021 werden drie soorten koraal gespot die salpen verteerden in de Directeursbaai van Curaçao, wat interessante nieuwe inzichten opleverde over de voedselbronnen van koralen.

Salpen zijn geleiachtige, tonvormige manteldieren. Meerdere salp-lichamen kunnen aan elkaar worden gekoppeld, waardoor hele kolonies ontstaan. Ze kunnen zich pompend door de waterkolom bewegen. Vroeger werd gedacht dat vissen de belangrijkste roofdieren van salpen waren. Er komt tegenwoordig echter ook nieuwe informatie naar voren over predatie door koralen.

Salpetende koralen

Momenteel is er maar weinig informatie over salpetende koralen beschikbaar. Omdat salpen relatief groot zijn, werd aangenomen dat predatie door koralen beperkt was tot koralen met poliepen met een mond groter dan een centimeter, groot genoeg om een ​​hele salp in één keer naar binnen te werken. Waarnemingen uit de Middellandse Zee hebben echter aangetoond dat poliepen van koralen met kleinere mond samenwerken om grotere vangsten te verteren. Dat wijst erop dat salpen een belangrijke voedselbron kunnen zijn voor veel verschillende koraalsoorten.

Waarnemingen op Curaçao

In juli 2021 werd een zwerm van deze salpen gesignaleerd in de Directeursbaai op Curaçao. Lars J.V. ter Horst, student aan de Universiteit van Amsterdam, vond bij nadere inspectie ook gevangen salpen tussen drie verschillende soorten harde koralen: Madracis auretenra, doolhofkoraal (Meandrina meandrites) en Montastraea cavernosa. Hij nam contact op met Bert W. Hoeksema van Naturalis en de Rijksuniversiteit Groningen, die eerder publiceerde over salpetende koralen in Maleisië en Thailand. Daarna brachten ze samen een rapport uit. Dit was belangrijk, want dit was de eerste waarneming van Madracis auretenra en doolhofkoraal als salpeters. Bovendien suggereren deze bevindingen dat deze zwermen mogelijk een meer algemene en wijdverspreide voedselbron voor koralen kunnen zijn dan eerder werd gedacht, aangezien salpzwermen vaak worden waargenomen in het Caribisch gebied.

Salp die gevangen is door meerdere poliepen van de koraalsoort Madracis auretenra

Implicaties

Deze bevindingen bieden een interessant nieuw inzicht in de ecologie van koraalriffen en het belang van salpenzwermen als voedselbron. Aangezien koraalriffen steeds meer onder druk blijven staan, zal een meer holistisch begrip van hun dynamische ecosystemen cruciaal zijn om onze koraalriffen te behouden.

Lees voor meer informatie het volledige rapport op de Dutch Caribbean Biodiversity Database te lezen.

Tekst: Dutch Caribbean Nature Alliance
Foto: Lars J.V. ter Horst