20-DEC-2021 - Begin december is het Agroforestry Netwerk Nederland officieel gelanceerd. Het netwerk, waar Wageningen University & Research lid van is, gaat agroforestry de komende jaren op de kaart zetten als toekomstbestendige en natuurinclusieve vorm van landbouw. Via dit netwerk gaan agrarisch ondernemers, onderzoekers, ambtenaren en andere betrokkenen hun kennis en ervaring delen.

Voedselbos KetelbroekHet netwerk is de plek om krachten te bundelen, bestaande en nieuwe inzichten uit te wisselen en nieuwe projecten op te starten. Zo kan deze veelbelovende en toepasbare vorm van landbouw door steeds meer agrarisch ondernemers worden gebruikt.

Met agroforestry worden meerjarige houtige gewassen gecombineerd met de teelt van eenjarige gewassen en/of dierlijke productiesystemen. Het combineren van verschillende gewassen heeft meerdere voordelen, waaronder de verhoging van biodiversiteit, verbetering van de bodemkwaliteit en klimaatadaptatie en -mitigatie. Het netwerk zet onder andere in op het delen van al bestaande en de nog te ontwikkelen kennis. 

Het netwerk is open voor elke organisatie, bedrijf of individu met interesse in agroforestry die kennis wil brengen en/of halen. Er worden jaarrond bijeenkomsten georganiseerd gericht op onder meer kennisuitwisseling, onderzoeksagenda- en netwerkvorming. Op die manier wordt samengewerkt aan een versnelling van deze vorm van toekomstbestendige landbouw. De volgende stap richt zich op het lanceren van een website en het voorbereiden van de eerste live ontmoeting met de deelnemers van dit netwerk. Ook wordt het netwerk verder uitgebouwd door het bieden van mogelijkheden voor nieuwe partijen om zich aan te sluiten en bij te dragen.

Bij de online lancering van het Agroforestry Netwerk Nederland waren ruim 350 deelnemers aanwezig. Jeroen Kruit, vertegenwoordiger van Wageningen University & Research in de Green Deal Voedselbossen, verzorgde één van de workshops.

De lancering is terug te kijken via deze link.

Tekst: Wageningen Environmental Research
Foto: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland