Slechtvalk

Natuurjournaal 27 januari 2022

Nature Today
27-JAN-2022 - Slechtvalk jaarrond te zien en kleine voorjaarsspanner vliegt.

Het ging ooit slecht met de slechtvalk in Nederland, maar door intensieve bescherming is de soort er aardig bovenop gekomen. Je kunt deze grote valk het hele jaar door aantreffen. In de winter zijn er meer slechtvalken dan ‘s zomers, omdat er dan vogels uit Scandinavië en Rusland in Nederland overwinteren. Er is hier genoeg te eten. Slechtvalken eten voornamelijk vogels, hoewel een sprinkhaan of een vleermuis er op z’n tijd ook wel in gaat. En overwinterende vogels, die zijn er genoeg in Nederland. Slechtvalken komen vaak voor in de buurt van water, waar ze behendig op watervogels jagen. Soms staat er zelfs een overwinterende gans op hun menu; een vogel veel groter dan zij zelf!

Kleine voorjaarsspanner

Het is nog winter, maar dat weerhoudt nachtvlinders er niet van om al te vliegen. Op dit moment wordt de kleine voorjaarsspanner veel gezien. In de duinen en op de zandgronden komt deze nachtvlinder heel veel voor. In de rest van het land wordt hij ook gezien, maar wel in minder hoge aantallen. De mannetjes van de kleine voorjaarsspanner komen goed af op licht, en kun je ‘s nachts bijvoorbeeld bij straatlantaarns zien vliegen. Vrouwtjes kunnen niet vliegen, maar kun je wel onderaan eikenbomen zien kruipen.

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play.

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto’s: Paul Balfe, Flickr; Ab H. Baas, Saxifraga