Nieuwe kevers ontdekt in het Nederlands-Caribisch gebied

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
4-MRT-2022 - Twee recent gepubliceerde studies documenteren 35 nieuwe keversoorten voor de eilanden Saba en Sint Eustatius. Ondanks deze laatste toevoegingen wordt geschat dat nog bijna driekwart van de keverpopulatie onbekend is. Kevers spelen een cruciale rol bij het afbreken van natuurlijk afval en het onder controle houden van insecten, beide belangrijk voor de Caribische eilanden.

Het lieveheersbeestje Cycloneda sanguinea, F.D. Roosevelt Airport, St. EustatiusKevers zijn een van de kleinste bewoners van het Nederlands-Caribisch gebied maar spelen een cruciale rol in de natuur. Ze werken als kleine ontbinders en zijn van vitaal belang bij het recyclen van voedingsstoffen uit dode bladeren en brengen natuurlijk afval terug in de grond. Als roofdieren kunnen ze helpen insectenpopulaties onder controle te houden, met name plagen zoals rupsen en bladluizen die gewassen kunnen beschadigen. Bovendien vertegenwoordigen kevers, met meer dan 350.000 soorten wereldwijd, één vijfde van alle levende organismen in de wereld en bijna veertig procent van de beschreven insecten.

Taxonomische belemmering

Helaas is er nog veel dat onderzoekers niet weten over de keverpopulaties van de noordelijke Caribische eilanden. Dit wordt ook wel de 'taxonomische belemmering' genoemd. Dit komt door de kloof tussen de lokale taxonomische kennis en een tekort aan opgeleide taxonomen in de regio. Er wordt zelfs geschat dat tot op heden slechts ongeveer tien tot twintig procent van de bekende keversoorten van de eilanden correct is geïdentificeerd.

Nieuwe waarnemingen

De snuitkever Trichobaris bridwelli, Oranjestad, St. EustatiusTwee nieuwe studies hebben deze kloof voor de eilanden Saba en Sint Eustatius overbrugd. Tussen 2008 en 2020 bezochten drie onderzoekers Saba en registreerden in totaal tweeëntwintig verschillende keversoorten. Hiervan waren er veertien nieuw op Saba of bevestigde eerdere voorlopige waarnemingen en vier waren nieuw voor het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Met deze nieuwe studie ligt het totale aantal geregistreerde keversoorten op Saba nu rond de honderd.

Een onderzoeker op Sint Eustatius heeft in 2020 46 keversoorten kunnen verzamelen, waarvan 21 nieuw voor het eiland, waarvan 15 nieuw voor het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Toegevoegd aan eerdere records, brengt dit nu het totale aantal bekende keversoorten voor het eiland op 117, wat volgens onderzoekers ongeveer een kwart is van het verwachte aantal soorten.

Rapporteer uw waarnemingen

De vuurvlieg Aspisoma ignitum, Boven National Park, St. EustatiusHeb je kevers of andere insecten waargenomen?

Momenteel zit onderzoeker Jan-Joost Mekkes op Sint Eustatius en Michiel Boeken op Saba. Ze ontvangen graag uw kever- en andere insectenwaarnemingen.

U kunt ook zelf uw waarnemingen en foto's direct uploaden op de website Observation.org, of download de gratis apps voor iPhone (iObs) & Android (ObsMapp).

Soortenrapporten door lokale gemeenschappen en toeristen zijn van onschatbare waarde voor inspanningen op het gebied van natuurbehoud om het publieke bewustzijn en de algemene bescherming van soorten te vergroten. Daarnaast werken de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), Observation International en Naturalis Biodiversity Center samen aan de ontwikkeling van een geautomatiseerde app voor het identificeren van soorten met je telefoon. Uw geüploade foto's zijn van grote waarde om dit mogelijk te maken. Neem voor vragen contact op met research@DCNAnature.org.

Lees meer

De volledige lijst van de tijdens deze onderzoeken gedocumenteerde keversoorten vindt u in de Dutch Caribbean Biodiversity Database. Zie ook:

Tekst: Dutch Caribbean Nature Alliance
Foto's: Jan-Joost Mekkes (leadfoto: de snuitkever Trichobaris bridwelli)