Baars - primair

Week van de baars

SoortenNL, Stichting RAVON
24-JUL-2023 - De baars is een van de meest voorkomende vissoorten van Nederland. Met zijn gestreepte lichaam en rode vinnen is deze soort erg gemakkelijk te herkennen. In juli kun je in de sloten en meren veel jonge baars zien zwemmen. Lekker snorkelen! Daarom is het nu de week van de baars.

In Nederland komt de baars in vrijwel elk watertype voor en behoort hij tot de meest wijd verspreide vissoorten. Op de Zeeuwse eilanden is de soort minder algemeen, waarschijnlijk is het zoutgehalte daar in veel wateren te hoog voor een succesvolle voortplanting. De baars komt van nature in bijna heel Europa voor, met uitzondering van Spanje en delen van Griekenland.

Baars

Meer over de baars vind je via de website van RAVON.

Iedere week staat een plant, dier of schimmel centraal in De week van de… Het is een initiatief van SoortenNL, hét kennisnetwerk voor wilde planten en dieren van Nederland. Een netwerk van organisaties die toegepast onderzoek doen en natuurgegevens verzamelen met hulp van duizenden vrijwilligers voor de bescherming van soorten en hun leefgebieden. Met die gegevens ontwikkelen we kennis over de staat van de natuur en verbeteren we beheer, beleid en betrokkenheid.

Tekst: RAVON en SoortenNL
Foto's: Blikonderwater; Jelger Herder