duiparelmoer klein

Op vleugels van parelmoer

De Vlinderstichting
18-JUN-2008 - In de duinen van Noord-Holland zijn de eerste duinparelmoervlinder waargenomen. Deze zeldzame vlinder is uit het binnenland vrijwel verdwenen, maar komt in de duinen nog voor. Op 21 juni zullen vele vlinderaars naar de vlinder op zoek gaan.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op woensdag 18 juni 2008

In de duinen van Noord-Holland zijn de eerste duinparelmoervlinders waargenomen. Deze zeldzame vlinder is uit het binnenland vrijwel verdwenen, maar komt in de duinen nog voor. Op 21 juni zullen vele vlinderaars naar de vlinder op zoek gaan.

‘Op vleugels van parelmoer door Zuid-Kennemerland’, zo is de titel van een fraai boekwerk over de vlinders in de duinen bij Haarlem. Op vleugels van parelmoer, want de kleine en duinparelmoervlinder zijn kenmerkende soorten daar. Vooral de kleine parelmoervlinder heeft zilverglanzende vlekken op de onderzijde, waar de naam parelmoervlinders van is afgeleid. De kleine parelmoervlinder komt incidenteel ook wel in het binnenland voor, op kleinschalig akkerland. De duinparelmoervlinder kwam, buiten de duinen, alleen plaatselijk op de Veluwe voor. Daar is de soort inmiddels vrijwel verdwenen. In de duinen is de trefkans nog wat groter.

Op 21 juni zullen waarnemers van De Vlinderstichting met vele tientallen het duingebied tussen Wijk aan Zee en Schoorl onderzoeken. Een van de doelsoorten voor deze velddag is die duinparelmoervlinder. De plekken waar de vlinder wordt gezien worden nauwkeurig in kaart gebracht, om zo meer te weten te komen over de eisen die deze vlinder stelt aan haar leefomgeving. Die kennis is nodig voor behoud en herstel van deze soort. De waarnemersdag start om 9.30 uur en duurt tot 17.00 uur. Iedereen die mee wil tellen is welkom in bezoekerscentrum De Hoep van het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland. Verzamelen vanaf 09.30 uur, Johannisweg 2, 1901 NX Castricum.

Tekst en foto: Kars Veling, De Vlinderstichting