Vleugels van parelmoer in Groningen

De Vlinderstichting
22-JUL-2013 - De duinparelmoervlinder vliegt veel en goed dit jaar. Goed nieuws voor deze bedreigde soort. Niet alleen worden er veel gezien op de bekende plekken, maar de soort blijkt ook flinke afstanden te zwerven.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

De duinparelmoervlinder vliegt veel en goed dit jaar. Goed nieuws voor deze bedreigde soort. Niet alleen worden er veel gezien op de bekende plekken, maar de soort blijkt ook flinke afstanden te zwerven.

Duinparelmoervlinder is veel te zien in de duinen (foto: Kars Veling)In het natuurbericht van afgelopen vrijdag heeft u al kunnen lezen dat er in Duin en Kruidberg, in Zuid-Kennemerland, veel duinparelmoervlinders worden gezien. Ook elders uit de duinen komen positieve berichten. Zo was er op 7 juli al een tweet van Joost Uittenbogaard: “Een weekend vlinders inventariseren op Schier leverde slechts één bruin zandoogje op….. en 369 duinparelmoervlinders”. Rienk Slings meldde vanuit het Noordhollands Duinreservaat dat hij door de massa duinparelmoervlinders een eventuele grote parelmoervlinder wel eens zou kunnen missen, en het meest bijzondere nieuws over de duinparelmoervlinder kwam deze week uit Groningen. Bauke Koole meldde op Waarneming.nl de vondst van twee vleugeltjes van de duinparelmoervlinder in Ten Boer, bij Stedum in Groningen.

De vleugeltjes die zijn gevonden in Ten Boer (foto’s: Bauke Koole)Hij schreef bij de waarneming: “Vleugel gevonden van parelmoervlinder in een perceel wintertarwe, vleugel lag langs het spuitspoor. Ik ga uit van duinparelmoervlinder maar ben daar niet zeker van (klopte inderdaad, KV). Vlinder vermoedelijk gepredeerd door gele kwikstaart die daar met een aantal broedpaar aanwezig is. Rondom akkerpercelen veel randen met uitbundig bloeiende akkerflora met onder andere heel veel klein koolwitje en bruin zandoogje”. Deze duinparelmoervlinder is waarschijnlijk vanaf de Wadden die kant op gezworven, want de soort komt niet voor op het vasteland van Groningen en Friesland. In goede jaren, als er een hoge dichtheid aan vlinders is, krijgen veel soorten een grotere neiging tot zwerven. Mogelijk dat ook andere plekken dit jaar door de soort worden gekoloniseerd.

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Kars Veling; Bauke Koole