twee grauwe ganzen

Massale exodus van ganzen door kou

Sovon Vogelonderzoek Nederland
8-JAN-2009 - Moeder natuur heeft het deze winter met de echte winterliefhebber maar goed voor. Voor wie van schaatsen, sleeën of langlaufen houdt zijn dit natuurlijk toptijden. De schaatsen schijnen niet aan te slepen te ziijn. Maar elk voordeel heeft natuurlijk zijn nadeel. De vogelwereld beleeft zware tijden en de ganzen slaan massaal op de vlucht.
Bericht uitgegeven op donderdag 8 januari 2009 door SOVON.

Moeder natuur heeft het deze winter met de echte winterliefhebber maar goed voor. Voor wie van schaatsen, sleeën of langlaufen houdt zijn dit natuurlijk toptijden. De schaatsen schijnen niet aan te slepen te ziijn. Maar elk voordeel heeft natuurlijk zijn nadeel. De vogelwereld beleeft zware tijden en de ganzen slaan massaal op de vlucht.

Veel vogels hebben het nu moeilijk. Vooral aan water gebonden soorten als ijsvogels en roerdompen leggen helaas het loodje. Een bijzonder fenoneem werd de laatste dagen waargenomen in de Ooijpolder bij Nijmegen. Gedurende twee dagen trokken van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat duizenden en nog eens duizenden ganzen over het gebied in westelijke richting. Veel vogelaars uit deze regio hebben deze massale exodus waar kunnen nemen. Het lijkt er serieus op dat dit een klassiek voorbeeld is van vorsttrek. Deze ganzen komen uit Duitsland en wellicht ook nog uit Polen en zijn op de vlucht geslagen voor het strenge winterweer aldaar.

Niets te vreten
Helaas vinden ze in de normaal gansvriendelijke Ooijpolder nu niets meer te vreten en zijn ze genoodzaakt door te vliegen naar plekken waar nog wel wat te halen valt (lees: waar geen sneeuw ligt). Ook het grootste deel van de kol- en grauwe ganzen die in de Ooijpolder overwinterde is weggetrokken naar elders. Het is nog even onduidelijk waar de ganzen nu verblijven. En nog interessanter, of ze weer terugkeren naar de Ooijpolder als de sneeuw verdwenen is.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON
Foto's: Menno van Duijn (IJsvogel), Gerard Muskens (kolganzen).