Kolganzen in de Ooypolder. Fotograaf: gerard Muskens van Alterra

Ganzenaantallen op het hoogtepunt

Sovon Vogelonderzoek Nederland
23-JAN-2010 - De aantallen ganzen die in ons land overwinteren zijn de laatste dagen tot een jaarlijkse hoogtepunt gestegen met meer dan een miljoen exemplaren. Op veel plekken zijn grote plakkaten ganzen te zien die zich te goed doen aan het weer beschikbare gras. Opvallend is dat er dit jaar veel ganzen in het rivierengebied en Zuid Holland, Zeeland en Vlaanderen zitten. Door de winterse taferelen in noord Nederland zijn de ganzen in grote getalen zuidwaarts getrokken.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland en De Natuurkalender op zaterdag 23 januari 2010

 

De aantallen ganzen die in ons land overwinteren zijn de laatste dagen tot een jaarlijkse hoogtepunt gestegen met meer dan een miljoen exemplaren. Op veel plekken zijn grote plakkaten ganzen te zien die zich te goed doen aan het weer beschikbare gras. Opvallend is dat er dit jaar veel ganzen in het rivierengebied en Zuid Holland, Zeeland en Vlaanderen zitten. Door de winterse taferelen in noord Nederland zijn de ganzen in grote getalen zuidwaarts getrokken.

 
  Kolganzen

 

Tijdens de perioden met sneeuw en ijs van de laatste weken hadden de in ons land overwinterende ganzen het erg slecht. Ze konden veel moeilijker aan voedsel komen en overal vlogen groepen ganzen op zoek naar eten. Nu de dooi al een paar dagen heeft ingezet, keren de ganzen massaal terug naar de weilanden om zich flink vol te eten.

 

Opvallend is dat er nu op andere plekken in ons land ganzen aanwezig zijn dan voorheen. Dit heeft alles te maken met de hoeveelheid sneeuw en ijs die in noord Nederland lag. Veel ganzen, met name kol- en grauwe ganzen die daar normaal gesproken overwinteren, zijn massaal uitgeweken naar andere plekken. In zuidelijk Nederland, met name het rivierengebied, Zuid Holland en Zeeland, zijn de aantallen kolganzen dan ook opvallend hoog. Ook in Vlaanderen zitten nu veel meer ganzen dan normaal. De kaartjes hieronder geven het aantal kolganzen met gecodeerde halsbanden weer zoals die tussen 1 en 15 januari 2008, 2009 en 2010 waargenomen zijn. Op het onderste kaartje uit 2010 is het hoge aantal ganzen in het zuiden van het land ook goed te zien.

 

Het gros van de overwinterende ganzen bestaat uit kolganzen met de brandgans, grauwe gans en toendrarietgans in het kielzog. Deze winter worden ook opvallende aantallen witbuikrotganzen en de zeer fraaie roodhalsgans gemeld. Dat maakt een dagje ganzen kijken natuurlijk extra leuk.  

 

 

Verspreiding van kolganzen met halsbanden tussen
1 en 15 januari 2008.

 

Verspreiding van kolganzen met halsbanden tussen
1 en 15 januari 2009.

 

 

Verspreiding van kolganzen met halsbanden tussen
1 en 15 januari 2010.

 

 

Zie www.geese.org voor meer informatie over het project waarbij ganzen door middel van gecodeerde halsbanden gevolgd worden.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland en Sara Mulder, De Natuurkalender
Foto: Gerard Muskens
Figuren: Bart Ebbinge en Yke van Randen, Alterra Wageningen UR