logo zoogdieratlas uitsnede

Ook zoogdieren Drenthe in kaart gebracht

Zoogdiervereniging
19-FEB-2009 - Help mee de zoogdieren van Drenthe in kaart te brengen en geef waarnemingen door op Zoogdieratlas.nl

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op donderdag 19 februari 2009.

Met het ondertekenen van een intentieverklaring gaat op 19 februari het project Zoogdieratlas.nl in Drenthe van start. Alle in het wild levende zoogdieren in Drenthe worden in kaart gebracht en op internet gezet. Mensen kunnen de zoogdieratlas een succes maken door ogen en oren open te houden en waarnemingen van zoogdieren door te geven.

Door van alle Drentse zoogdieren in kaart te brengen waar ze gezien zijn, komt er een goed beeld van de verspreiding. Dan wordt ook duidelijk of bepaalde soorten hun gebied hebben kunnen uitbreiden of juist zien krimpen. Trekken bijvoorbeeld de bevers die onlangs zijn uitgezet in het Hunzegebied naar andere delen van de provincie? Ook naar de verspreiding van andere kwetsbare soorten als boommarters en vleermuizen wordt met veel interesse gekeken.

De initiatiefnemers zijn ook geïnteresseerd in meer algemene soorten als konijn, haas, vos en egel (dit jaar is het zelfs Jaar van de Egel, kijk op www.jaarvandeegel.nl). Hoe gaat het hiermee en waar worden ze gezien? In natuurgebieden, op het platteland of zelfs in de stad? Zitten ze overal of slechts in delen van het land en van de provincie?

Iedereen die mee wil helpen, kan op de site www.zoogdieratlas.nl kijken waar een dier al waargenomen is en waar niet en waar dus de ‘witte vlekken’ zitten. De bezoeker kan zijn eigen waarnemingen uit het veld doorgeven. Zo wordt ‘online’ gewerkt aan een steeds beter beeld van de zoogdieren in Drenthe. De site bevat ook achtergrondinformatie over de zoogdieren. Want hoe onderscheidt u een bunzing, boommarter, hermelijn en wezel? En welke vleermuissoorten zijn er allemaal?

De zoogdieratlas van Drenthe is een samenwerking van Provincie Drenthe, Het Drentse landschap, Landschapbeheer Drenthe, Vleermuiswerkgroep, Waterschap Hunze en Aa’s en initiatiefnemer de Zoogdiervereniging. Zij tekenen op 19 februari een intentieverklaring.

De zoogdieratlas van Drenthe is onderdeel van een landelijk project Zoogdieratlas.nl van de Zoogdiervereniging. Ook Overijssel is al van start gegaan.

Tekst en logo: www.zoogdieratlas.nl