logo atlas Brabant

Zoogdieren Noord-Brabant in kaart gebracht

Zoogdiervereniging
26-MRT-2009 - Na Overijssel en Drenthe is ook de Brabantse bijdrage aan Zoogdieratlas.nl van start gegaan. Alle in het wild levende zoogdieren worden in kaart gebracht en op internet gezet. Brabanders kunnen de zoogdieratlas een succes maken door ogen en oren open te houden en waarnemingen van zoogdieren door te geven.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op donderdag 26 maart 2009

Na Overijssel en Drenthe is ook de Brabantse bijdrage aan Zoogdieratlas.nl van start gegaan. Alle in het wild levende zoogdieren worden in kaart gebracht en op internet gezet. Brabanders kunnen de zoogdieratlas een succes maken door ogen en oren open te houden en waarnemingen van zoogdieren door te geven.

 
Door van alle Brabantse zoogdieren in kaart te brengen waar ze gezien zijn, komt er een goed beeld van de verspreiding. Dan wordt ook duidelijk of bepaalde soorten hun gebied hebben kunnen uitbreiden of juist zien krimpen. Trekken bijvoorbeeld de bevers die ooit zijn uitgezet in de Biesbosch naar andere delen van de provincie? Ook naar de verspreiding van andere kwetsbare soorten als bunzing en vleermuizen wordt met veel interesse gekeken.

 
Het gaat echter niet alleen om de bijzondere of zeldzame zoogdieren. De initiatiefnemers zijn ook geïnteresseerd in meer algemene soorten als konijn, haas, vos en egel (dit jaar is het zelfs Jaar van de Egel, kijk op www.jaarvandeegel.nl). En zelfs mollen en huismuizen zijn de moeite van het vermelden waard! Hoe gaat het hiermee en waar worden ze gezien? In natuurgebieden, op het platteland of zelfs in de stad? Zitten ze overal of slechts in delen van het land en van de provincie?

Iedereen die mee wil helpen, kan op de site www.zoogdieratlas.nl kijken waar een dier al waargenomen is en waar niet en waar dus de ‘witte vlekken’ zitten. De bezoeker kan zijn eigen waarnemingen uit het veld doorgeven. Zo wordt ‘online’ gewerkt aan een steeds beter beeld van de zoogdieren in Noord-Brabant. De site bevat ook achtergrondinformatie over de zoogdieren. Want hoe onderscheidt u een bunzing, boommarter, hermelijn en wezel? En welke vleermuissoorten zijn er allemaal?

 
De zoogdieratlas van Brabant is een initiatief van de Zoogdiervereniging in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, het Brabants Landschap, het Natuurmuseum Brabant en de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant. Het project wordt uitgevoerd vanuit het Natuurmuseum Brabant in Tilburg.

Tekst: www.zoogdiervereniging.nl en www.zoogdieratlas.nl
Foto's: Rollin Verlinde, www.vildaphoto.net