Gewone pad

Amfibieëntrek komt langzaam op gang

Stichting RAVON
2-MRT-2009 - De paddentrek start dit jaar beduidend later dan vorig jaar. In 2008 begon de echte trek op 21 februari en was 29 februari de dag waarop de meeste dieren zijn overgezet. Verschillende paddenwerkgroepen vonden het afgelopen weekend weliswaar al wel wat gewone padden in de emmers, maar de aantallen zijn nog niet noemenswaardig. Het aantal salamanders dat door de vrijwilligers naar de overkant is geholpen, is van meer betekenis: een paar honderd. Vooral de kleine watersalamander blijkt nu echt ontwaakt! Daarnaast zijn er enkele heikikkers en bruine kikkers overgezet.

Bericht uitgegeven door RAVON op maandag 2 maart 2009.

De paddentrek start dit jaar beduidend later dan vorig jaar. In 2008 begon de echte trek op 21 februari en was 29 februari de dag waarop de meeste dieren zijn overgezet. Verschillende paddenwerkgroepen vonden het afgelopen weekend weliswaar al wel wat gewone padden in de emmers, maar de aantallen zijn nog niet noemenswaardig. Het aantal salamanders dat door de vrijwilligers naar de overkant is geholpen, is van meer betekenis: een paar honderd. Vooral de kleine watersalamander blijkt nu echt ontwaakt! Daarnaast zijn er enkele heikikkers en bruine kikkers overgezet.

Het weer was zaterdag en zondag relatief gunstig: de temperatuur was zowel overdag als ’s nachts hoger dan 5 graden en op veel plekken heeft het ook nog wat geregend. Amfibieën hebben een waterdoorlaatbare huid en zijn daarom gevoelig voor uitdroging. Ze trekken dan ook het liefst tijdens vochtig weer. De beste omstandigheden, waarbij de grootste trek plaatsvindt, zijn een temperatuur van minimaal 8 graden in combinatie met een luchtvochtigheid van meer dan 90%. De weersvoorspellingen voor deze week beloven wat dat betreft niet echt veel goeds (zelfs weer wat nachtvorst), dus het is afwachten hoe de amfibieën daar op reageren.

Voortplantingswater
Tijdens de paddentrek, een jaarlijks terugkerend fenomeen, trekken padden (en andere amfibieën) van hun winterverblijven naar het water om zich voort te planten. De salamanders zijn er het vroegste bij, vanaf eind januari trekken ze al naar hun voortplantingswateren. Vanaf eind februari tot april trekken de gewone pad, bruine kikker en heikikker naar hun voortplantingswater. De trek van de gewone pad is het meest opvallend, omdat bij gunstige weersomstandigheden bijna de hele populatie in zeer korte tijd naar het water trekt. Bij grote populaties kan dit om duizenden dieren per nacht gaan! Soorten die laat naar hun voortplantingswater trekken (april – mei) zijn de rugstreeppad en boomkikker.

Honderden vrijwilligers
Om de honderden vrijwilligers die zich tijdens de paddentrek inzetten te ondersteunen, is begin vorig jaar het project Padden.nu gestart. Inmiddels hebben zich al 39 paddenwerkgroepen, verspreid over Nederland, aangesloten bij Padden.nu. Op
www.padden.nu is precies te volgen hoeveel dieren en welke soorten er dagelijks door deze vrijwilligers worden overgezet.

Tekst: Tamira Hankman, RAVON
Foto gewone pad: Jelger Herder, RAVON, www.digitalnature.nl