adder

Drie slangensoorten in Deelerwoud

Stichting RAVON
14-JUN-2009 - In opdracht van Vereniging Natuurmonumenten wordt het Deelerwoud in 2009 onder andere op reptielen geïnventariseerd. Het onderzoek is gestart in april van dit jaar en de eerste resultaten zijn zeer interessant. Naast de zandhagedis, levendbarende hagedis en hazelworm zijn namelijk alle drie de Nederlandse slangensoorten (adder, ringslang en gladde slang) waargenomen. Van vooral deze groep was binnen het Deelerwoud zeer weinig bekend.

Bericht uitgegeven door RAVON op zondag 14 juli 2009

In opdracht van Vereniging Natuurmonumenten wordt het Deelerwoud in 2009 onder andere op reptielen geïnventariseerd. Het onderzoek is gestart in april van dit jaar en de eerste resultaten zijn zeer interessant. Naast de zandhagedis, levendbarende hagedis en hazelworm zijn namelijk alle drie de Nederlandse slangensoorten (adder, ringslang en gladde slang) waargenomen. Van vooral deze groep was binnen het Deelerwoud zeer weinig bekend.

 
  Adder
Hoewel de vondsten weinig zeggen over de aantallen en trends van de afgelopen jaren, is het positief dat de soorten nog met zekerheid in het Deelerwoud voorkomen. Omdat het een vrij droog gebied is met zeer weinig noemenswaardige wateren, is de aanwezigheid van de ringslang en adder extra verrassend.

Het Deelerwoud bestaat uit bossen afgewisseld met kleine en grote uitgestrekte heideterreinen. Aanleiding voor het onderzoek was dat de beheerder een beter beeld van de aanwezige soorten en hun verspreiding wilde krijgen. Daarnaast zal RAVON adviezen geven over het beheer en het verbinden van heideterreinen. Het onderzoek wordt mede uitgevoerd door een zestal RAVON vrijwilligers. Iedereen inventariseert een eigen deelgebied gedurende tenminste drie onderzoeksrondes en noteert naast alle waarnemingen ook de onderzoeksduur en weersomstandigheden.

Naast reptielen wordt het gebied ook op dagvlinders, libellen, sprinkhanen, bijen en graafwespen onderzocht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Vlinderstichting en EIS Nederland.

Tekst: Richard Struijk (RAVON)
Foto: Arnold van Rijsewijk (RAVON)