vliegende purperreiger

Gezenderde purperreigers zijn onderweg

Vogelbescherming Nederland
2-APR-2010 - De eerste purperreigers, sierlijke reigers met fraaie kleuren, zijn half maart Nederland binnengekomen. Drie van de voor onderzoek gezenderde purperreigers zijn inmiddels ook onderweg van hun overwinteringsgebied in Afrika.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op vrijdag 2 april 2010

De eerste purperreigers, sierlijke reigers met fraaie kleuren, zijn half maart Nederland binnengekomen. Drie van de voor onderzoek gezenderde purperreigers zijn inmiddels ook onderweg van hun overwinteringsgebied in Afrika.

Karen was de eerste die op 27 februari vertrok. Zij doet het echter rustig aan en zat op 25 maart langs de Senegal rivier. Sindsdien zijn er geen signalen ontvangen. Heel spannend was ook het vertrek van Lena, een reiger die als jong gezenderd werd en twee zomers in Afrika bleef. Op 19 maart 2010 was het dan zo ver: de tocht naar het noorden begon. Snel stak deze reiger de Sahara over en op 28 maart zat ze in een rivierdal bij Pamplona in Spanje. We zijn zeer benieuwd of ze naar Nederland terugkeert of in Frankrijk gaat broeden, waar ze in de nazomer van 2007 zo lang bleef.

Foto: Jouke Altenburg
Mustapha vetrok als derde uit Sierra Leone. Op 27 maart 2010 zat deze purperreiger in Marokko aan de kust op een plek waar hij in het najaar van 2008 ook verbleef. Van de andere reigers die mogelijk nog leven (Rudi en Willeke) hebben we al lang geen signalen meer ontvangen. We hopen dat de zenders weer gaan werken.

Deze vijf purperreigers zijn voorzien van kleine, lichtgewicht satellietzenders. Met deze techniek is het mogelijk om de trekroute van de purperreiger in kaart te brengen. Duidelijkheid hierover draagt bij aan een betere bescherming. En dat is nodig, want de purperreiger staat op de Rode Lijst. In de jaren zeventig broedden er nog gemiddeld 700 paren in ons land; nu zijn dat er rond de 500 paar.

Purperreigers overwinteren in West-Afrika, ten zuiden van de Sahara. Ze komen in
Nederland aan vanaf eind maart, maar vooral in april om te broeden. Ze vertrekken weer in augustus/september. De belangrijkste broedgebieden van de soort zijn gelegen in de Nieuwkoopse Plassen, de Zouweboezem bij Ameide (ZH), het Vechtplassengebied en in noordwest Overijssel.

Jan van der Winden van Bureau Waardenburg doet in opdracht van Vogelbescherming Nederland onderzoek naar de purperreiger. Hij houdt een weblog bij: op www.vogelbescherming.nl kunt u de spannende tocht van de purperreigers volgen.

Tekst: Nadja Jansma, Vogelbescherming Nederland
Foto: Jouke Altenburg