Roerdomp vangt groene kikker, Meertje Beek-Ubbergen, feb 2010

Overstekende kikker in de sneeuw

Stichting RAVON
8-DEC-2010 - Op het forum van RAVON kwam een melding binnen van een vrijwilligster die op vijf december een kikker de weg zag oversteken. Hij was natuurlijk erg langzaam vanwege de kou, bij zulke winterse omstandigheden dringt de vraag zich op waarom het dier actief is geworden. De vrijwilligster heeft de kikker aan de overkant van de weg onder een bruggetje waar geen sneeuw lag neergezet in de hoop de kikker te helpen bij het zoeken naar een nieuwe overwinteringplek.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op [publicatiedatum]

Op het forum van RAVON kwam een melding binnen van een vrijwilligster die op vijf december een kikker de weg zag oversteken. Hij was natuurlijk erg langzaam vanwege de kou, bij zulke winterse omstandigheden dringt de vraag zich op waarom het dier actief is geworden. De vrijwilligster heeft de kikker aan de overkant van de weg onder een bruggetje waar geen sneeuw lag neergezet in de hoop de kikker te helpen bij het zoeken naar een nieuwe overwinteringplek.

Het komt vaker voor dat kikkers in de winter aan de wandel gaan en dan met name bij plotselinge temperatuurstijgingen, zoals op zondag vijf december toen de dooi snel inzette. Bij de winterslaap van amfibieën is er geen sprake van een volkomen lethargie zoals bij zoogdieren. Amfibieën zitten vaak op overwinteringplekken waarbij de temperatuur net onder de vorstgrens blijft. Zodra de aarde rond hen opwarmt reageren ze daar op door naar de oppervlakte te kruipen. Daar zijn ze door hun trage voortbewegen een gemakkelijke prooi voor een reiger, buizerd of bunzing. Zo ontving RAVON dit jaar ook een prachtige foto van een roerdomp die midden in de winter in het Meertje van Beek-Ubbergen een groene kikker vangt. 

Roerdomp vangt groene kikker (foto: Franz Killawald)

In de winter kun je na dagen met plotselinge temperatuurstijgingen regelmatig sterrenschot vinden als er een vrouwelijke kikker of pad gegeten is met de buikholte al vol eieren voor komend voorjaar.

Wellicht blijft dit lot de op vijf december gevonden kikker bespaard en heeft deze voor de nacht een nieuw vorstvrij plekje gevonden om te overwinteren. Dat is niet eenvoudig als de aarde bevroren is. Maar een natuurlijke holte of bladhoop kan ook al soelaas bieden.

Tekst: Annemarie van Diepenbeek, RAVON
Foto: Franz Killewald