Eerste bewegende beelden van bevers langs Nederrijn

Zoogdiervereniging
11-JAN-2011 - Wageningse studenten maakten de eerste bewegende beelden van bevers langs de Nederrijn in Utrecht. Op het filmpje is goed te zien hoe een bever een dikke boom omknaagt. Bevers komen op steeds meer plekken langs de Nederrijn voor.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op [publicatiedatum]

Wageningse studenten maakten de eerste bewegende beelden van bevers langs de Nederrijn in Utrecht. Op het filmpje is goed te zien hoe een bever een dikke boom omknaagt. Bevers komen op steeds meer plekken langs de Nederrijn voor.

Bever knaagt boom om (foto: Stefan Sand en Christoph Janzing)De bever doet het goed in Nederland. De aantallen zijn sinds de eerste uitzettingen in 1988 opgelopen tot zo’n 550. De bever komt ook op steeds meer plekken voor. Bekende beverplekken zijn de Biesbosch, de Gelderse Poort, Limburg en Flevoland. Maar ook in Utrecht, langs de Nederrijn, zitten al geruime tijd bevers. Daar zijn nu voor het eerst bewegende beelden van de dieren gemaakt.

De Wageningse studenten Stefan Sand en Christoph Janzing plaatsten in samenwerking met boswachter Hugo Spitzen nachtcamera’s bij een beverplek langs de Nederrijn. Dit heeft mooie beelden opgeleverd van bevers. Het is erg boeiend om te zien hoe een bever aan een dikke boom knaagt. Een mooi succes voor deze studenten, nadat zij recent ook de eerste beelden maakten van wilde zwijnen op de Utrechtse Heuvelrug

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Bever knaagt een boom om (filmpje: Stefan Sand en Christoph Janzing)

In 1999 ontsnapte een bever uit Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Vervolgens vestigde hij zich in het natuurgebied de Blauwe Kamer. Later zijn er bevers bijgeplaatst, in een poging om zich een populatie te laten ontwikkelen. Lange tijd was onduidelijk hoeveel bevers er in de Blauwe Kamer voorkwamen. Wel werden er waarnemingen gedaan van foeragerende bevers, beversporen en werden er dode dieren gevonden.

Bever werkt nog steeds aan de boom (foto: Stefan Sand en Christoph Janzing)

Om meer duidelijkheid te krijgen over de beverpopulatie in de Blauwe Kamer is de Beverwerkgroep van de Zoogdiervereniging samen met het Utrechts Landschap in 2009 begonnen met tellingen in het gebied. Ook een aantal andere gebieden langs de Nederrijn werden meegenomen in het onderzoek. In 2010 zijn deze tellingen weer uitgevoerd en het is de bedoeling om hiermee de komende jaren door te gaan. In beide jaren zijn er minimaal zeven verschillende individuen vastgesteld.

De jaarlijkse onderzoeken naar beversporen (zoals burchten en vraatsporen), die de Beverwerkgroep daarnaast in de winter uitvoert, laten zien dat de bever op steeds meer plaatsen langs de Nederrijn voorkomt. Meer hierover is te lezen in de nieuwsbrieven van de Beverwerkgroep van 2009 en 2010.

Tekst: Stefan Vreugdenhil, de Zoogdiervereniging
Foto’s en filmpje: Stefan Sand en Christoph Janzing