Huismus

Nationale Tuinvogeltelling: bijna een miljoen vogels geteld

Sovon Vogelonderzoek Nederland
25-JAN-2011 - Afgelopen weekend deden vele duizenden mensen mee aan de Nationale Tuinvogeltelling. Voor de achtste keer op rij werd deze georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland. Er werden in totaal bijna een miljoen vogels geteld, verdeeld over 82 soorten.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op dinsdag 25 januari 2011

Afgelopen weekend deden vele duizenden mensen mee aan de Nationale Tuinvogeltelling. Voor de achtste keer op rij werd deze georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland. Er werden in totaal bijna een miljoen vogels geteld, verdeeld over 82 soorten.

De huismus, de meest getelde vogel tijdens de nationale tuinvogeltelling (foto: Jouke Altenburg)Het was weer een goed telweekend met in totaal bijna 30.000 doorgegeven tellingen tot maandagmiddag 12.00 uur. Tot vanmiddag 12.00 uur kunt u uw tuinvogeltellingen nog doorgeven. In totaal gaf men zo’n 800.000 verschillende vogels door. De huismus staat als het om het hoogste aantal gaat, al jaren steevast op de nummer 1 positie met dit jaar zo’n 140.000 exemplaren. Tijdens de telling van 2010 waren dat er ruim 190.000, maar toen lag het aantal tellingen (bijna 37.000) ook een stukje hoger. Ook de rest van de top 10, als het gaat om de hoogste aantallen, varieert van jaar op jaar nauwelijks.

In totaal werden 82 verschillende vogelsoorten waargenomen; dit aantal is exact gelijk aan dat van 2010. Er werden onder andere 3328 halsbandparkieten, 14 kerkuilen en 41 ijsvogels doorgegeven; deze laatste was duidelijk minder in aantal dan in 2010. Een opvallende afwezige was de tjiftjaf. Deze vogel werd vorig jaar nog wel her en der gemeld, maar lijkt na de strenge decembermaand verdwenen te zijn. Dit zijn zo wat allereerste bespiegelingen.

Alle deelnemers ontvangen later deze week een mail met daarin de allereerste resultaten; begin maart zal het volledige verslag op www.tuinvogeltelling.nl beschikbaar komen. Nu kunt u op deze website de top 10 alvast bekijken. 

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: Jouke Altenburg