Heikikkers in hun voortplantingswater

Ploppende heikikkerkoren

Stichting RAVON
16-MRT-2011 - Heikikkers hebben een zeer korte koorperiode, die soms maar één week duurt. Deze week is het zover: de heikikkers hebben na een korte trekperiode van twee weken hun voortplantingswater bereikt, en laten nu volop hun unieke bubbelende geluid horen. Het zal ook niet lang meer duren voordat de mannetjes in deze paartijd enkele dagen van bruin naar blauw kleuren. Wees er dus snel bij als je dit wilt horen en zien.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op woensdag 16 maart 2011

Heikikkers hebben een zeer korte koorperiode, die soms maar één week duurt. Deze week is het zover: de heikikkers hebben na een korte trekperiode van twee weken hun voortplantingswater bereikt, en laten nu volop hun unieke bubbelende geluid horen. Het zal ook niet lang meer duren voordat de mannetjes in deze paartijd enkele dagen van bruin naar blauw kleuren. Wees er dus snel bij als je dit wilt horen en zien.

De heikikker is uit alle Nederlandse provincies met uitzondering van Flevoland bekend, maar kent zijn grootste verspreiding in de hoger gelegen delen van het land. Hij komt vooral voor in vochtige heidegebieden, waar sprake is van veenvorming, en in hoog- en laagveengebieden. Ook in de rest van zijn verspreidingsgebied is vocht en veenvorming een belangrijk element van zijn biotoop. Maar de heikikker wordt ook wel aangetroffen in vochtige schraalgraslanden, duinvalleien, bosranden, langs meren en rivieren en in komkleigebieden. De aanwezigheid van laag struweel en hoge kruidige gewassen is hier van belang.
Heikikkers in hun voortplantingswater (foto: Jelger Herder)

Het voortplantingsbiotoop van de heikikker bestaat uit ondiepe stilstaande wateren met oevervegetatie. Het water zelf is vaak enigszins zuur (pH 4 - 5.5) en voedselarm. Net als de bruine kikker produceert de heikikker een grote klomp kikkerdril; vaak in grote velden bij elkaar in het ondiepe water van de oeverzone of op drijvende vegetatie. De vrouwtjes verdwijnen na de eiafzet weer uit het voortplantingswater, terwijl de mannetjes nog enkele weken kunnen blijven hangen. Ze wachten op een nieuwe kans om een wijfje te bemachtigen.

Verspreidingskaart heikikker 2010, rode stip is actuele aanwezigheid (kaartje: RAVON)

Op de RAVON website kunt u meer lezen over de heikikker en het geluid van deze kikker beluisteren.

De padden, kikkers en salamanders ontwaken massaal nu de nachttemperaturen stijgen, en de grote paddentrek is inmiddels begonnen! Via de website www.padden.nu zijn elke dag de actuele activiteiten te volgen.

Kijk nu live naar amfibieën in een tuinvijver op www.kikkercam.nl

Tekst: Kris Joosten, RAVON
Foto: Jelger Herder, Digital Nature
Kaartje: RAVON