wandelen - eenmalig gebruik

Natuurpunt ondervraagt 15.000 Vlamingen over de natuur

22-SEP-2014 - De Vlaming verkiest een bezoek aan grootse, wilde natuur in Vlaanderen boven natuurgebieden in het buitenland. Om oog in oog te kunnen staan met een wild everzwijn zou de helft van de ondervraagden zelfs vaker naar een natuurgebied trekken. Dat blijkt uit een bevraging die Natuurpunt afnam bij ruim 15.000 Vlamingen, zowel leden als niet-leden van de vereniging.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Beleid [land] op [publicatiedatum]

De Vlaming verkiest een bezoek aan grootse, wilde natuur in Vlaanderen boven natuurgebieden in het buitenland. Om oog in oog te kunnen staan met een wild everzwijn zou de helft van de ondervraagden zelfs vaker naar een natuurgebied trekken. Dat blijkt uit een bevraging die Natuurpunt afnam bij ruim 15.000 Vlamingen, zowel leden als niet-leden van de vereniging. Hieruit blijkt dat wilde natuur in Vlaanderen avontuurlijk toerisme kan stimuleren en op die manier de lokale economie kan aanzwengelen.

Naast grote avontuurlijke gebieden hechten de bevraagden ook veel belang aan natuur dicht bij huis. Niet minder dan 9 op de 10 ondervraagden vinden natuur op wandelafstand van hun huis belangrijk als bron van rust en inspiratie.

Stadsbewoners zijn meer begaan met natuur en landschap dan bewoners van het platteland, zo blijkt. Ze zijn gevoeliger voor de toestand van bedreigde soorten zoals de bruinvis, de hamster of de veldleeuwerik en tonen zich enthousiaster over de terugkeer van soorten als de bever. Daarnaast snakken stedelingen naar natuur in de buurt: 2 stedelingen op 3 geven aan dat er te weinig natuur is op wandelafstand. Ook de toegang tot speelnatuur voor kinderen is ondermaats, vindt een even grote groep stadsbewoners.

Betonstop

Een opvallend resultaat in de enquête: vier op de vijf ondervraagden is gewonnen voor een radicale betonstop. Netto mag er volgens hen geen bebouwde en verharde oppervlakte meer bijkomen buiten de bouwzones die nu afgebakend zijn. Waar er bijkomende verharding wordt ingekleurd, moet elke vierkante meter gecompenseerd worden met een vierkante meter natuur.

Uit de bevraging van Natuurputn blijkt duidelijk dat Vlamingen zich het lot van de Vlaamse natuur aantrekken. Soorten zoals wilde everzwijnen zorgen voor een extra stimulans om de natuur in te trekken (Foto: Wim Dirckx)

Nog niet eco-moe

Er is nog geen sprake van eco-moeheid. De Vlaming is nog steeds erg bezorgd om de toestand van de natuur in Vlaanderen. Dat heel wat van onze planten en dieren met uitsterven bedreigd zijn, is voor 85 procent een zorgwekkend gegeven. Er moet werk gemaakt worden van de opmaak en uitvoering van plannen om soorten te redden van de ondergang, zoals voor de hamster en de bruinvis, onze eigen dwergwalvis. Daarmee bevestigt deze enquête de resultaten van de Eurobarometer over biodiversiteit, een grootscheepse opiniepeiling uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie in 2013. Daaruit bleek dat 9 op de 10 inwoners van de EU het uitsterven van planten en dieren als een ernstig probleem beschouwen.

Met de Grote Natuurenquête wilde Natuurpunt te weten komen wat de Vlaming denkt over het belang van natuurbescherming. Tussen 10 december 2013 en 5 februari 2014 bevroeg de vereniging 15.262 personen over wat zij van de Vlaamse natuur vinden. 65% van de respondenten was lid van Natuurpunt, 35% was geen lid.

Lees het volledige rapport op www.natuurpunt.be/natuurenquete

Tekst: Natuurpunt Beleid, Annelore Nys
Foto: Wim Dirckx