Wisenten eten paddenstoelen

FREE Nature
19-DEC-2016 - Eind november namen de kuddebeheerders van FREE Nature iets opmerkelijks waar in de Maashorst. Meerdere wisenten stonden te eten van een groep paddenstoelen op een oude boomstobbe. Een dergelijk gedrag was nog niet eerder waargenomen in de Maashorst. Waarschijnlijk gaat het om de paddenstoelensoort zwavelkopje.

Ook vanuit het Kraansvlak of op de Veluwe, waar ook wisenten lopen, is dit gedrag onbekend. Zwavelkopje is een voor ons mensen giftige paddenstoelensoort, maar blijkbaar kunnen de wisenten hier wel tegen. Uit Polen is wel bekend dat wisenten paddenstoelen eten.

Aangegeten zwavelkopje

De groep paddenstoelen bevond zich op de stobbe van een omgezaagde eik. Foto’s zijn doorgestuurd naar de Nederlandse Mycologische Vereniging, een vereniging gespecialiseerd op het gebied van paddenstoelen. Op basis van de foto’s kwamen ook zij tot de conclusie dat het waarschijnlijk om zwavelkopje gaat.

Het voor mensen giftige zwavelkopje bevat het gif psilocybe, een hallucinogeen. De werking ervan is een verminderde bloedcirculatie in de hersenen. Bij beperkt gebruik kan het een gelukzalig gevoel geven (chemisch nagemaakte psilocybe wordt onder andere gebruikt bij depressies), maar kan voor mensen bij hoge dosering dodelijk zijn. Echter leidt inname van deze paddenstoel binnen twintig minuten meestal tot braken, maagdarmklachten, diarree en kunnen door verstoringen in de calciumhuishouding problemen in het spier- en zenuwstelsel optreden. Mocht dit alles toch verleidelijk klinken, volgens folklore werkt deze paddenstoel op zijn best wanneer hij bij volle maan door een maagd wordt geplukt, al raden we dit natuurlijk niet aan.

Wisent eet van zwavelkopje

Blijkbaar hebben de wisenten geen last van deze paddenstoel. Wat de reden hiervoor is, is onduidelijk. Een mogelijke verklaring kan liggen in de verschillende magen van de wisent en dat de giftige stof wordt afgebroken in bijvoorbeeld de pens. Een andere verklaring kan zitten in het feit dat de wisenten deze paddenstoel eten als een vorm van zelfmedicatie. De waarneming is inmiddels enkele weken oud en dit gedrag is niet opnieuw waargenomen. Ook zijn er naderhand geen effecten op de gezondheid van de dieren waargenomen.

Tekst: Roeland Vermeulen & Arjen Boerman, FREE Nature in samenwerking met ARK Natuurontwikkeling en stichting De Maashorst
Foto’s: Arjen Boerman, FREE Nature