Voorbeeld van plastic partikels uit de neuston netten van de Sea Education Association

Kaliumhydroxide: geschikt middel om plastic uit zeedieren te isoleren?

Wageningen University
21-FEB-2017 - Kunnen alle soorten plastic tegen kaliumhydroxide, een vloeistof die wordt gebruikt om organische stoffen uit magen van vissen te filteren? Een nieuwe publicatie werpt licht op deze vraag.

Kühn onderozcht of kaliumhydroxide (KOH) een geschikt middel is om plastic deeltjes uit weefsel van zeedieren te isoleren. KOH is een vloeistof waarin organische stoffen oplossen, zodat plastics makkelijker zijn te vinden in bijvoorbeeld magen van kleinere dieren, zoals vissen.

Het was echter nog onduidelijk of alle verschillende types plastic wel onaangetast blijven, wat de resultaten van onderzoek zou kunnen vertekenen. Daarom werden verschillende types en vormen van plastic blootgesteld aan KOH: schoon plastic uit de industrie, maar ook plastic van het strand. Bovendien werden plastics blootgesteld aan maagsappen van zeevogels, om kijken of enzymen en/of maagzuur een invloed hadden op de testresultaten met KOH.

Uitzonderingen

De resultaten laten zien dat de meeste plastic materialen goed tegen KOH kunnen, met uitzondering van sommige bioplastics en cellulose-acetaat, wat bijvoorbeeld voor sigarettenfilters wordt gebruikt. In toekomstig onderzoek zal de KOH-methode waar nodig worden toegepast om opgegeten plastic deeltjes in zeedieren terug te vinden.

Tekst: Wageningen University & Research
Foto: SEA, G. Proskurowski and J. Donahue