Naturalis doet onderzoek naar biodiversiteit zonnepark Heerenveen

Naturalis Biodiversity Center
29-MEI-2020 - Vandaag is de bouw van het zonnepark Heerenveen-Zuid officieel begonnen. Het park wordt ontwikkeld door Shell. Net als bij het Shell-zonnepark bij Moerdijk gaat Naturalis Biodiversity Center ook in het nieuwe zonnepark onderzoek doen naar de biodiversiteit, met name naar vegetatie en bestuivers. Het onderzoek op Moerdijk is verlengd. 

Meer bloemen en insecten

Professor Koos Biesmeijer van Naturalis: “We gebruiken de inzichten uit het eerdere onderzoek in Moerdijk bij de aanleg van het zonnepark in Heerenveen. Door dit najaar al een verscheidenheid aan planten te zaaien, willen we de biodiversiteit stimuleren. Ook onderzoeken we de verschillen tussen Moerdijk en Heerenveen. De biodiversiteit tussen de Heerenveense agrarische grond en de industriële grond in Moerdijk verschilt namelijk nogal. We kunnen niet wachten om te beginnen.”

Zonnepark Moerdijk

Zonnepark geschikt voor flora en fauna

De biodiversiteit op het zonnepark wordt onderzochtZonneparken kunnen een grote biodiversiteit herbergen. Afgelopen oktober bleek dit uit het onderzoek van Naturalis op het 39 hectare grote zonnepark op het terrein van Shell Moerdijk. Wetenschappers concludeerden na het bestuderen van de flora en fauna dat het zonnepark zowel voor planten als bestuivers een geschikte habitat is. 

Rapport handvat biodiverse zonneparken

Naast dat het rapport een bouwsteen vormt voor verder onderzoek, biedt het ook een handvat voor het inrichten van nieuwe, biodiversiteitbehoudende zonneparken. Het geeft inzicht in hoe we zonneparken het beste kunnen beheren en onderhouden. Goed ingerichte zonneparken kunnen naast een bron van duurzame energie dus ook een plek zijn voor biodiversiteit. 

Voortzetting onderzoek Moerdijk

Naturalis verlengt het onderzoek op het zonnepark Moerdijk, om ook de ontwikkeling over langere tijd te bekijken. Bij monitoring over meerdere jaren kan onderzocht worden wat het totale effect is van een zonnepark op de biodiversiteit. Ook hopen de onderzoekers met het vervolgonderzoek meer te weten te komen over de effectiviteit van verschillende zaaisels en de verschillen tussen typen bodems en bodemgebruik.

Meer informatie

Lees het rapport: ‘The effects of solar parks on plants and pollinators: the case of Shell Moerdijk’ (pdf; 1,4 MB)

Tekst en foto's: Naturalis Biodiversity Center