Koninginnekruid. Eupatorium cannabinum

Natuurjournaal 13 oktober 2020

Nature Today
13-OKT-2020 - Koninginnekruid heeft zaden, zomertortel trekt naar het zuiden.

Herinner je je het vrolijk bloeiende koninginnekruid van afgelopen zomer nog? De mooie roze bloemetjes zijn inmiddels uitgebloeid, maar toch is de plant nog goed te herkennen. Koninginnekruid draagt nu haar zaden in een bos met pluimen, die je direct herkent. Nog een interessant feitje over koninginnekruid: republikeins gezinde botanici noemen de plant 'leverkruid'.

Zomertortel

De zomertortel is een opvallende duif: het is de kleinste duivensoort die we in Nederland hebben, hun aantallen nemen al jaren drastisch af en... het is de enige duivensoort die in de winter naar het zuiden trekt. Inmiddels zullen de meeste Nederlandse tortels al begonnen zijn, of snel beginnen. Deze tocht naar West-Afrika is niet zonder gevaar, want onderweg wordt de soort regelmatig bejaagd. Bovendien zijn de overwinteringsgebieden in Afrika verslechterd. Het is elk jaar weer de vraag hoeveel zomertortels er terug zullen keren naar Nederland.

Ontdek de natuur in jouw omgeving op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Marjolein Mooij, Nature Today Go
Foto's: Andreas Rockstein, Flickr; Juan Emilio, Flickr