Subsidieregeling opruiming drugsafval voortaan door BIJ12

BIJ12
16-DEC-2020 - In natuurgebieden en aan randen van dorpen en steden wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Het opruimen ervan kan veel geld kosten, zeker wanneer bijvoorbeeld de bodem onderzocht en gesaneerd moet worden. Om gedupeerden te compenseren is er de Subsidieregeling opruiming drugsafval. Deze wordt vanaf 1 januari 2021 verstrekt door BIJ12.

De regeling wordt voor elf provincies nu nog uitgevoerd door de provincie Noord-Brabant. De provincie Gelderland verstrekt zelf de subsidies. Vanaf 1 januari 2021 neemt BIJ12, uitvoeringsorganisatie van de provincies, de subsidieregeling voor alle provincies over. Om gedupeerden te compenseren in de kosten, stelt de minister van Justitie en Veiligheid tot en met 2024 jaarlijks landelijk een miljoen euro beschikbaar. Dit geld wordt verdeeld over de provincies via de provinciale regeling opruiming drugsafval.

Kosten volledig vergoed

Via de regeling kunnen particulieren honderd procent van de kosten vergoed krijgen met een maximum van € 24.999 euro. Overheden krijgen vijftig procent van de kosten vergoed met een maximum van € 24.999 euro. De subsidie is bedoeld voor vergoeding van de kosten van het laten afvoeren en verwijderen van gedumpt drugsafval, het reinigen van de bodem en het saneren van grondwater dat door het drugsafval verontreinigd is.

150 aanvragen per jaar

Jaarlijks worden er zo’n 150 subsidieaanvragen ingediend. Het aantal drugsafvaldumpingen dat door de politie wordt geregistreerd is echter hoger, want niet alle gedupeerden dienen een subsidieaanvraag in. Het dumpen van drugsafval kan een enorm gevaar voor milieu, mens en dier opleveren en het opruimen is specialistisch werk. De chemische stoffen zijn soms zo sterk dat ze ernstige brandwonden kunnen veroorzaken en het biologisch evenwicht in bodem en water volledig kunnen verstoren. Vooral chemisch drugsafval levert levensgevaarlijke situaties op voor mens en natuur. Wanneer een vat met chemisch drugsafval openbreekt of een deksel loslaat, lopen de chemicaliën zo de natuur en de buitenlucht in. Op plekken waar zo’n vat gelekt heeft, gaat alle begroeiing dood en soms zie je dat nog na vele jaren. Soms is er gevaar voor het drinkwater of moet de bodem helemaal worden gesaneerd.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de Subsidieregeling opruiming drugsafval.

Tekst: Leontina Burgers, BIJ12
Foto: Bart Meesters