Home

Damherten op de Haringvreter

Wat zijn alternatieven voor afschot damherten?

Staatsbosbeheer
Uitgekweekt mannetje van Anastatus bifasciatus. De verlengde laatste drie segmenten van de antennen zijn specifiek voor de mannetjes

Nieuwe bronswesp in Nederland is natuurlijke..

EIS Kenniscentrum Insecten, Hellingman Onderzoek en Advies
grote vos rupsen - primair

Tientallen vondsten rupsen grote vos

De Vlinderstichting
slakkensmidse zanglijster IVN

Natuurjournaal 1 juli 2022

Nature Today

Hoe kan de Nederlandse natuur eruitzien in 2050?

Wageningen Environmental Research, WOT Natuur & Milieu
Reuzenberenklauw

Samen kunnen we Reuzenberenklauw de kop indrukken

FLORON
Wapsenerveld

Met kennis van zaken stikstof te lijf

Kennisnetwerk OBN
Juncus marginatus

Juncus marginatus, een tweede Amerikaanse rus in..

FLORON
Een wolf in zijn leefgebied

Wolvenwelpen gezien op de Midden-Veluwe

BIJ12, Provincie Gelderland, Zoogdiervereniging
Vogelgriep grote sterns Texel

Massale sterfte onder grote sterns door vogelgriep

Vogelbescherming Nederland

Laatste waarnemingen

Een waarnemer kijkt door een bolraam (eenmalig exclusief gebruik WUR)

Internationale telling van walvisachtigen gestart

Wageningen Marine Research
podcast toekomst veen - primair

Toekomst voor Natuur: waarom een minister voor..

De Vlinderstichting
Kardinaalmutsstippelmot

Spinselmotten worden nog steeds verward met..

Kenniscentrum Eikenprocessierups

Agenda

Uitgelicht

Natuurorganisaties delen Europese kritiek..

LandschappenNL, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds
Fluitenkruid

Hoe stikstofminnende soorten de hogere zandgronden..

FLORON, SoortenNL
Schapenbegrazing Veluwe

Extra inzet op natuurherstel als een van de..

Provincie Gelderland
Nitrogen saturated, near a poultry farm

Vijf vragen en antwoorden over de..

Wageningen University