Home

Groepsfoto van de rangers en gemeenschapsleden samen met IFAW medewerkers.

Rangers in actie om mens-dierconflicten in China..

Stichting IFAW
Natuurvriendelijke oever langs Omval-Kolhorn kanaal

Help mee de diversiteit van oevers in kaart te..

Naturalis Biodiversity Center
Stoepplantje

Veerkracht in de relatie mens-natuur biedt kansen

Wageningen Environmental Research, WOT Natuur & Milieu
Dama dama. Damhert

Natuurjournaal 29 mei 2022

Nature Today
Kudde en KBH

Proef op de Veluwe: houdt kuddebeschermingshond..

Provincie Gelderland
Brandts vleermuis in winterslaap

Vleermuissoorten in de schijnwerpers: de oudste,..

Zoogdiervereniging
Bosmier

Bodemdag 2022: levende bodem voor een gezonde stad

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
Grauwe gans

Vergoeding faunaschade aan boeren gestegen naar 37..

BIJ12
distelvlinder op akker

Invasie distelvlinders: wordt het weer een..

De Vlinderstichting
Landschapsonderzoeker Kenneth Rijsdijk

Pleidooi voor herinvoering van de heg

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

Laatste waarnemingen

Volwassen leguaan liggend op een rots op Saba (eenmalig exclusief gebruik WUR)

Sabaanse leguaan op de kaart gezet

Wageningen Marine Research

Fylogenetische stambomen: is door de bomen het bos..

Nederlandse Mycologische Vereniging
Phyllopertha horticola, rozenkever  on Aegopodium podagraria

Rozenkever, weidehommel en zevenstippelig..

Naturalis Biodiversity Center, Waarneming.nl

Agenda

Uitgelicht

Ottervoorziening langs provinciale weg

Natuur bij wegen en kanalen: provincie Overijssel..

Provincie Overijssel
Kleine weerschijnvlinder - primair

Kleine weerschijnvlinder na tien jaar weer gezien..

De Vlinderstichting
heivlinder

Monitoring brengt natuurwaarden in kaart én..

Bosgroepen
Jonge Blauwe Kiekendief met zender

Jonge blauwe kiekendieven gezenderd en online te..

Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, Sovon Vogelonderzoek Nederland