Home

Vrouwtjesteek

Meeste tekenbeten per 100 duizend inwoners in 2023..

Wageningen University & Research
eitje oranjetipje op pinksterbloem - primair

Op zoek naar eitjes en rupsen van het oranjetipje

De Vlinderstichting
Natte leembossen zijn nu nog een zeldzaam beeld in Nederland

Uitbreiding leembossen in Het Groene Woud

ARK Rewilding Nederland
Ringmus natuurjournaal lead

Natuurjournaal 22 april 2024

Nature Today
Pinksterbloem en oranjetipje

Plant & insect: pinksterbloem

Hortus botanicus Leiden
De hommelbijvlieg heeft kenmerkend gekleurde beharing en is daarmee een van gemakkelijkst te herkennen bijvliegen.

Bijvliegen bijeengebracht in nieuwe soortzoeker

EIS Kenniscentrum Insecten
Bombus vestalis. Grote koekoekshommel, man

Bijzondere wilde bijen in Noorderpark Ruigenhoek

Staatsbosbeheer

Agenda

De bloemrijke oevers van sloten in agrarisch gebied kunnen een belangrijke bron van voedsel zijn voor wilde bestuivers.

Bestuivers in het nauw: hoe landschapselementen..

Naturalis Biodiversity Center
Aziatische olifanten in het Jim Corbett National Park (eenmalig exclusief WUR)

Nieuwe fase genetische tool voor beheer Aziatische..

Wageningen University & Research
Een ondergelopen wandelpad in het Drents-Friese Wold

Kan het ook te veel regenen voor de natuur?

Staatsbosbeheer

Laatste waarnemingen

Braamsluiper Saxifraga

Zangvogels dit voorjaar veel vroeger terug uit..

Sovon Vogelonderzoek Nederland
Garologie Dam After

Goed nieuws voor de natuur: nieuw recordaantal..

ARK Rewilding Nederland, World Fish Migration Foundation , WWF Nederland
Goudjakhals

19 april: World Jackal Day!

Zoogdiervereniging

Uitgelicht

vuurjuffer - primair

Wanneer sluipen de eerste libellen uit?

De Vlinderstichting
Steppekiekendief

Steppekiekendief: van dwaalgast naar schaarse..

Sovon Vogelonderzoek Nederland
Gele bieslelie op de Grevelingendam

Gele bieslelie: een risico voor de Nederlandse..

FLORON, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Radboud Universiteit
De rosse metselbij (Osmia rufa) stond samen met de gehoornde metselbij voorgaande edities in de top drie van meest voorkomende wilde bijen in de tuin.

Nationale Bijentelling vraagt tien dagen aandacht..

IVN, LandschappenNL, Naturalis Biodiversity Center, Natuur en Milieu