Zeeschildpad verstrikt in een visnet

Leden IUCN keuren motie goed: EU moet bijvangst van zeeschildpadden verminderen

WWF Nederland
20-NOV-2020 - Zes van de zeven soorten zeeschildpadden staan als kwetsbaar, bedreigd of ernstig bedreigd op de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten. Veel zeeschildpadden sterven als bijvangst in de netten van de tropische garnalenvisserij. Maar er is een manier om dit te voorkomen...

TED’s kunnen veel slachtoffers onder zeeschildpadden voorkomen. Dit zijn Turtle Excluder Devices, een aanpassing aan de netten waardoor bijgevangen zeeschildpadden kunnen ontsnappen zonder dat dit ten koste gaat van de garnalenvangst.

Stel 'Turtle Excluder Devices' verplicht

Alle betrokkenen bij de motie zijn de IUCN-leden zeer dankbaar dat zij de motie hebben aangenomen. De motie heet voluit: ‘Reducing marine turtle bycatch: the important role of regulatory mechanisms in the global roll-out of Turtle Excluder Devices’ en houdt in dat door het gebruik van TED’s te verplichten in landen die wild gevangen tropische garnalen naar de EU exporteren, de dood van veel zeeschildpadden kan worden voorkomen.

De motie werd onlangs aangenomen door het IUCN World Congress. Dat betekent dat het een formele IUCN-resolutie wordt en dat is een sterke boodschap naar de Europese Unie. Het laat zien dat de kwestie hoog op de agenda van de internationale gemeenschap staat.

Garnalenvangst doodt tienduizenden zeeschildpadden per jaar

Tot op heden vereist EU-wetgeving van de Europese Unie nog niet het gebruik van Turtle Excluder Devices (TED's) voor geïmporteerde in het wild gevangen tropische garnalen. En dat terwijl de EU de grootste vismarkt ter wereld heeft. De TED’s kunnen de levens van tienduizenden schildpadden per jaar redden. In de VS is sinds 1989 wel dergelijke wetgeving van kracht en daarom vormt de EU een alternatieve markt voor landen die niet naar de VS mogen exporteren.

Monique van de Water, oceanenexpert bij WWF-Nederland: “Het is hoog tijd dat de Europese Unie ervoor zorgt dat landen die wildgevangen tropische garnalen naar de Europese markt exporteren, maatregelen nemen om de bijvangst van zeeschildpadden te verminderen.”

Zeeschildpad

Meerderheid is vóór Europese actie

Een meerderheid van de landen steunde de oproep tot Europese actie: 96 regeringsinstanties stemden voor de resolutie, 6 waren tegen en 40 onthielden zich van stemming. 572 van de 661 maatschappelijke organisaties stemden voor de resolutie.

WWF roept de Europese Commissie op om de regelgeving zo aan te passen dat er alleen nog wildgevangen tropische garnalen op de Europese markt worden toegelaten, afkomstig van landen waar TED’s verplicht zijn en waar ze daadwerkelijk gebruikt worden.

Meer informatie

Tekst: Sabine Bos, Wereld Natuur Fonds
Foto's: Jordi Chias, WWF (leadfoto: zeeschildpad verstrikt in een visnet); Antonio Busiello, WWF-US