Rifhaai

Haaien met gevaarlijk hoge niveaus van zware metalen in het Caribisch gebied

Beneath the Waves, Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
30-JAN-2021 - In de spierweefsels van grote rifhaaien en tijgerhaaien in de Bahama’s zijn alarmerend hoge niveaus gevonden van twaalf zware metalen, waaronder kwik. Deze ontdekking, die begin dit jaar in Scientific Reports is gepubliceerd, heeft belangrijke consequenties voor de menselijke gezondheid in het Caribisch gebied, waar soms nog haaien worden gegeten.

In het Caribisch gebied eten mensen soms nog haaien, ondanks dat dit streng verboden is rondom verschillende eilanden waaronder de Yarari Sanctuary (Bonaire, Saba, Sint Eustatius) en Sint Maarten.

In de afgelopen eeuw is door menselijke activiteiten de instroom van metalen en metalloïden in het mariene milieu versneld, met potentiële risico's voor de biodiversiteit en voedselzekerheid. Tijdens deze studie analyseerden onderzoekers van het non-profit onderzoeksinstituut Beneath the Waves (BTW) het spierweefsel van 36 individuele haaien van zes soorten. Het onderzoek rapporteerde voor de eerste keer metaalconcentraties in haaien rondom de Bahama's, een relatief ongerept marien ecosysteem waar haaien leven in een groot beschermd marien gebied. Haaien worden op de Bahama's niet vaak door mensen gegeten.

Toproofdieren, zoals haaien, bioaccumuleren van nature gifstoffen in hun lichaam door het eten van andere vissoorten. Hoewel de effecten op de gezondheid van haaien onbekend blijven, werd vastgesteld dat de concentraties van metalen die in de studie werden gevonden, de niveaus overschrijden die als giftig voor menselijke consumptie worden beschouwd. Uit de studie bleek ook dat rifhaaien, de meer voorkomende soorten, hogere kwikwaarden hadden dan tijgerhaaien, en dat het kwikgehalte van rifhaaien toenam naarmate ze ouder werden en groter werden.

“Begrijpen hoe haaien door mensen worden beïnvloed, is van cruciaal belang voor de voortdurende inspanningen om deze ecologisch en economisch belangrijke soorten te beschermen," zegt Dr. Oliver Shipley, de hoofdauteur van de studie, Research Associate bij Beneath the Waves en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van New Mexico. “Werken in gebieden zoals de Bahama's, waar de haaienpopulatie relatief stabiel en gezond is dankzij effectieve langetermijnbescherming, is belangrijk voor ons om deze basisonderzoeken te kunnen uitvoeren. Als de niveaus op de Bahama's hoog zijn, stel je dan eens voor wat ze zouden kunnen zijn in andere delen van de wereld waar duurzaamheid en milieubehoud geen prioriteit hebben."

"Dit werk benadrukt de voordelen van het haaienreservaat in de Bahama's voor het uitvoeren van belangrijke basisonderzoeken naar de gezondheid van onze mariene rijkdommen", zegt Eric Carey, uitvoerend directeur van Bahamas National Trust. "Het benadrukt ook de noodzaak van aanhoudende inspanningen voor het behoud van haaien op regionaal niveau, die belangrijk zijn voor de Bahamaanse economie en de gezondheid van het rif", voegde hij eraan toe.

Terwijl de onderzoekers in de studie de noodzaak van toekomstige studies erkennen om verder te begrijpen hoe deze metalen uiteindelijk het mariene voedselweb binnendringen, zijn de risico's voor de menselijke gezondheid van het opnemen van zware metalen door het consumeren van Caribische haaiensoorten duidelijk.

"Haaienvisserij komt niet veel voor in het grootste deel van de Caribische regio, maar het eten van haaien kan cultureel belangrijk zijn voor sommige landen", zegt coauteur Dr. Austin Gallagher, Chief Scientist bij Beneath the Waves en medeoprichter van The Caribbean. "Maar met een sterke vraag naar haaienproducten over de hele wereld, is dit een belangrijk argument om mensen ervan te weerhouden haaien te eten", voegt hij eraan toe.

"Mensen en oceanen zijn nauw met elkaar verbonden, en dit onderzoek benadrukt het idee dat wetenschap beslissingen kan en moet sturen die de gezondheid van de oceaan en de mens verbeteren."

Meer informatie

Tekst: Beneath the Waves, Dutch Caribbean Nature Alliance
Foto: Diego Camejo
Figuur: johanny, DCNA