Automatische insectencamera

Automatisch tellen van insecten met camera’s neemt een vlucht

Cosmonio, Diopsis, EIS Kenniscentrum Insecten, Faunabit, Iconize, Naturalis Biodiversity Center, Radboud Universiteit
7-SEP-2021 - Ook dit jaar worden weer insecten waargenomen en geteld met de automatische DIOPSIS-camera’s. Meer dan honderd camera’s nemen gedurende twee maanden insecten waar. Het cameraproject DIOPSIS gaat haar derde jaar in. Hiermee wordt een basis gelegd voor een langjarige, geautomatiseerde monitoring van insecten over heel Nederland.

Smile, you are on Insect Camera!

Niet alleen worden aantallen vliegende insecten geteld, maar ook wordt aan de hand van herkenningssoftware de orde en soms familie van het insect geautomatiseerd vastgesteld. Aan de hand van de identificatie kan de biomassa geschat worden met op maat gesneden ijkformules. Ook kan aan de hand van de identificatie iets gezegd worden over de biologie (bijvoorbeeld of de larven van het waargenomen insect aquatisch leven). 

DIOPSIS 2 heeft nu pootjes om in hoge vegetatie goed uit de voeten te kunnen

Verbeterde camera's

Dit seizoen wordt gebruik gemaakt van de nieuwe camera DIOPSIS versie 2. Deze camera is een verbetering ten opzichte van de vorige versie wat betreft bedieningsgemak, robuustheid en aansturing. Net als de vorige versie wordt dag en nacht om de tien seconden een foto gemaakt van een geel scherm. ’s Nachts wordt het scherm verlicht met LEDs. De camera kan zowel horizontaal als verticaal opgesteld worden.

Geautomatiseerd waargenomen, gemeten en herkende insecten (achteraf)

Een zweefvlieg landt op een scherm in de speciale bloembezoekersoriëntatie

Gezamenlijke financiering

Overheden in vier provincies die eerder bijdroegen aan het project (Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Gelderland) zijn weer partner. Aan dit rijtje hebben zich dit jaar de provincies Friesland en Flevoland toegevoegd. Daarnaast worden DIOPSIS-camera’s ingezet bij de Living Labs van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Doordat met betrokken partijen afspraken gemaakt zijn voor drie jaar, is de continuïteit van het project gewaarborgd.

Verticale oriëntatie van de camera, speciaal ontwikkeld om bloembezoekende insecten te registreren, met op de achtergrond een camera met traditionele horizontale oriëntatie

Oceaan aan data

Per etmaal worden per camera vaak honderden insecten waargenomen. Daarmee ontstaat over de gehele meetperiode een oceaan aan data. De ruwe resultaten van de jaren 2019 en 2020 zijn inmiddels online beschikbaar. De resultaten van de totaal per etmaal waargenomen biomassa lijken op die van malaisevallen (er is een positieve correlatie). De Radboud Universiteit werkt momenteel aan een statistische interpretatie van de camera-data. Doel is om te komen tot een hoogwaardig landelijke netwerk voor het monitoren van trends in aantallen en biomassa van vliegende insecten. Om op die manier helder te krijgen of de achteruitgang van insecten zich in de toekomst voort gaat zetten en in welke mate.

Meer informatie

Tekst: Theo Zeegers, EIS Kenniscentrum Insecten en Marten Schoonman, Naturalis Biodiversity Center
Foto’s: EIS Kenniscentrum Insecten; Cosmonio; Faunabit