Natuurberichten

Uitgever: Radboud Universiteit

Pagina 1 van 3 - 27 Resultaten

Grote Australische geelstreep Caenoplana variegata

De meeste mensen zullen er nog nooit van gehoord hebben: landplatwormen. En met reden: de twee inheemse soorten van Nederland zijn klein en onopvallend. Wel worden steeds vaker exotische landplatwormen aangetroffen, vooral in..


Lees verder 20 mei 2024   2 mnd oud
Kroondak van eikenbos in avondlicht

Veel insectensoorten die recent sterk zijn afgenomen, zijn voor hun voedsel afhankelijk van bladluizen. In natuurgebieden staan bladluispopulaties mogelijk onder druk van stikstofdepositie en pesticiden, wat een deel van de..


Lees verder 24 april 2024   2 mnd oud
Gele bieslelie op de Grevelingendam

Gele bieslelie is een plant die wordt verkocht als oever- en tuinplant. In 2005 is deze soort in Nederland voor het eerst in het wild gezien en is daarna op talrijke andere plekken waargenomen, ook in kwetsbare natuurgebieden..


Lees verder 19 maart 2024   4 mnd oud
Chinese moerasslakken verzameld in de Eijsder Beemden in Limburg

De Chinese moerasslak komt steeds meer voor in Nederland. De toenemende verspreiding heeft de exoot aan ons mensen te danken. De Chinese moerasslak vormt een risico voor de natuur en hem verwijderen is bijna onmogelijk. Hoe remmen..


Lees verder 19 december 2023   7 mnd oud
De plaagmier

Het aantal soorten uitheemse mieren in Nederland neemt toe en sommige veroorzaken (veel) overlast. Hoe komen die mieren hier? En wat is ertegen te doen? ..


Lees verder 12 juni 2023   1 jaar oud
gentiaanblauwtje

Door de mens veroorzaakte verhoogde stikstofdepositie verandert de bodemkwaliteit in van nature voedselarme ecosystemen. Onderzoekers van Nederlandse en Belgische universiteiten en onderzoeksinstituten laten nu zien dat veel..


Lees verder 8 juni 2023   1 jaar oud
De met berken beplante 'Os en Paardenlaan' in Leiden, een voorbeeld van een straat met zeer sterk allergene bomen.

De gemiddelde temperatuur in Nederland stijgt en we krijgen vaker te maken met hittegolven. Welke effecten heeft dit op onze gezondheid en welke rol speelt onze leefomgeving hierbij? In samenwerking met Naturalis starten..


Lees verder 10 mei 2023   1 jaar oud
Bruine Kikker

Amfibieën, vissen en waterplanten worden soms ontdekt op plaatsen waar je ze op basis van hun verspreidingscapaciteit niet zou verwachten. Om inzicht te krijgen in hun ‘reisgedrag’ roepen RAVON en de Radboud Universiteit met name..


Lees verder 3 april 2023   1 jaar oud
Geringde scholeksters met GPS-zenders

Wereldwijd zijn tienduizenden dieren met GPS-zenders uitgerust. Onderzoekers gebruiken de gegevens om diergedrag te bestuderen, of om soorten te beschermen. Ook vertellen de zenders veel over de verspreiding van soorten. Een..


Lees verder 21 januari 2023   1 jaar oud
Grote fopwesp

In het bos op de Veluwe zijn de aantallen zweefvliegen en zweefvliegsoorten drastisch afgenomen in de afgelopen decennia. Vergeleken met veertig jaar geleden werden er in 2021 dagelijks gemiddeld 80 procent minder zweefvliegen..


Lees verder 12 april 2022   2 jaar oud

Archief