Ochtendgloren na een natte nacht
18-AUG-2021 - Op 14 augustus om 10.00 uur gingen honderd jongeren en experts van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie en SoortenNL van start om in 24 uur zoveel mogelijk planten en dieren waar te nemen op zoveel mogelijk plekken op Terschelling.

Het weekend stond in het teken van het 101-jarig bestaan van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie en de presentatie van het Basisboek Veldbiologie; tijdens 24 excursies werden zoveel mogelijk van de in het boek beschreven onderzoekstechnieken in de praktijk getest.

Nachtvlinderen kan ook in de regenHet leverde niet alleen veel soorten, maar ook bijzondere ervaringen op: vogels vangen en ringen, vleermuizen bekijken op de kerkzolder, ’s nachts lampsnorkelen in de jachthaven, een trektocht over de Boschplaat…

Herstel

Wat het meest in het oog sprong was hoe de natuur herstelt na de afgelopen droge zomers: de duinvennen en de heide krioelden weer van het leven en de Boschplaat was weer groen in plaats van grijs. Waar elders in Nederland de levendbarende hagedis in een vrije val lijkt te zitten, wordt deze op het eiland nog overal gezien.

 Ook de jeugd had interesse in de bosmuizen

1075 soorten

In totaal werden 1075 soorten gevonden, in onderstaande tabel is te zien hoeveel soorten per soortgroep werden gevonden.

Soortgroep Aantal soorten
Planten 321
Nachtvlinders 159
Insecten (overig) 134
Vogels 102
Mossen en korstmossen 92
Overige ongewervelden (sponsen, zakpijpen, …) 56
Weekdieren 38
Paddenstoelen 35
Overige geleedpotigen 31
Vlinders 21
Libellen 19
Sprinkhanen en krekels 18
Algen en wieren 16
Vissen 16
Zoogdieren 13
Reptielen en amfibieën 4
TOTAAL 1075

Opvallende zaken

Opvallend was dat Zuid-Europese libellensoorten zoals zuidelijke keizerlibel en zuidelijke heidelibel inmiddels het eiland bereikt hebben. Wat ook opviel is dat er grote gaten zitten in verschillende vliegengroepen; zweefvliegen en blaaskopvliegen die in het recente verleden nog veel gezien werden lijken van het eiland verdwenen.

Grote mierwespBijenwolf

Uitwerken resultaten

De ‘voorlopige eindstand’ werd om 12.00 uur overhandigd aan Caroline van de Pol, de burgermeester van Terschelling en aan Remi Hougee, de beheerder van Staatsbosbeheer. Ook worden de resultaten opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De inventarisatie was geen eenmalige actie; de NJN komt jaarlijks op het eiland en de duizenden vrijwillige waarnemers van SoortenNL doen altijd en overal hun waarnemingen. Resultaten van acties zoals deze kunnen daardoor in brede context geplaatst en geduid worden.

Tijdens deze zoekactie zijn veel soorten gevonden. Toch zijn niet zozeer de aantallen van belang als wel de verschuivingen die worden waargenomen. Het snelle herstel na droge jaren is hoopgevend, maar dat sommige groepen zoals zweefvliegen en blaaskopvliegen bijna helemaal verdwenen lijken, roept veel vragen op en zou nader onderzocht moeten worden.

Overhandiging eindresultaat door de bondsvoorzitter aan de burgermeester

Tekst: NJN & SoortenNL, in samenwerking met Anemoon, BLWG, EIS, Floron, Ravon, Sovon, Staatsbosbeheer, Vlinderstichting, Waddenvereniging en Zoogdiervereniging
Foto's: Sander Turnhout; Rick Middelbos; Thijmen Majoor