Vogelobservatorium Tij brengt deltantuur Haringvliet dichtbij
28-APR-2019 - Het Haringvliet is een icoon rijker. Het nieuwe vogelobservatorium Tij biedt een prachtig uitzicht over het weidse Haringvliet en haar vogelrijkdom. Het originele en duurzame ontwerp is in de vorm van een ei van de grote stern gebouwd.

En de naam is... Tij

Vogelbescherming Nederland nam in samenwerking met Natuurmonumenten het initiatief om een bijzondere vogelkijkplek te realiseren. Uitgangspunt was het creëren van een plek waar mensen de prachtige deltanatuur van het Haringvliet op unieke wijze kunnen beleven. De natuurorganisaties nodigden omwonenden uit om met een passende naam te komen voor het vogelobservatorium. Uit ruim 700 inzendingen werd de naam Tij geselecteerd. Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland: “Tij is een knipoog naar het EI (’t ei), zoals vele mensen het vogelobservatorium zijn gaan noemen tijdens de bouw. En dat is niet zo gek ook, want het ontwerp is gebaseerd op het ei van de grote stern. Daarnaast verwijst de naam naar het tij, de periodieke wisseling van de waterstand met eb en vloed, wat deltanatuur zo uniek maakt.”

Grote sternen

Spectaculair Vogelobservatorium

Het vogelobservatorium Tij is gelegen aan de rand van het natuurgebied Scheelhoek in Stellendam. Het is een bijzonder en duurzaam ontwerp van RAU Architecten in samenwerking met Ro&Ad Architecten. Tij biedt een fantastisch uitzicht op de deltanatuur van het Haringvliet en haar vogelrijkdom. Er broedt onder andere een kolonie van duizenden grote sternen op de eilandjes voor de kust van Scheelhoek.

Een blijvende samenwerking voor het Haringvliet

Het vogelobservatorium is één van de iconen van het Droomfondsproject Haringvliet. Sinds begin 2015 slaan zes natuurorganisaties met steun van de Nationale Postcode Loterij en een groeiend aantal partners in de regio de handen ineen voor het Haringvliet: ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds. Aanleiding is het op een kier gaan van de Haringvlietsluizen waarmee er weer een verbinding ontstaat tussen zee en rivier.

Met de opening van Tij ronden de natuurorganisaties de activiteiten van het Droomfondsproject Haringvliet af. Met de bijdrage van 13,5 miljoen uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij, die de natuurorganisaties in samenwerking met de regio hebben weten te verdubbelen, zijn belangrijke stappen gezet voor het Haringvliet. Niet alleen de natuur heeft een flinke impuls gekregen; ook zijn er mooie voorzieningen aangelegd om mensen van die natuur te laten genieten, bewoners een fijnere leefomgeving te bieden en de lokale economie te stimuleren.

Vogelobservatorium Tij aan het Haringvliet

Enkele hoogtepunten van het Droomfondsproject Haringvliet:

  • 100 hectare drooggevallen natuur is weer onder invloed gebracht van het (brakke) water; door het herstellen van oude kreken kan het water van het Haringvliet de natuurgebieden weer in en uit stromen.
  • 230 hectare nieuwe deltanatuur, waaronder de aanleg van een nieuw vogel- en viseiland 'Bliek' en uitbreiding van Scheelhoek met 80 hectare.
  • Gezenderde steuren zijn uitgezet en vergaand onderzoek heeft in beeld gebracht hoe de steur (als boegbeeld voor alle trekvissen) kan terugkeren in Nederland.
  • Herstel van schelpdierbanken in de Voordelta; de eerste tekenen van leven zijn zichtbaar op de proeflocaties van schelpdierbanken onder water.
  • De unieke Haringvlietnatuur is voor de mens op veel plekken toegankelijk en beleefbaar gemaakt met de aanleg van steigers, een snelle vaarverbinding vanuit Rotterdam en Dordrecht via het water, wandel- en fietspaden, uitzichtpunten, natuurspeelplekken en het vogelobservatorium Tij.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Droomfondsproject Haringvliet (Bron: ARK Natuurontwikkeling)

Ontdek het Haringvliet

Bekijk op Haringvliet.nu wat de natuurorganisaties met de droomfondsbijdrage en een groeiend aantal partners in de regio hebben kunnen realiseren. Of ontdek het Haringvliet zelf met een van de handige (én gratis) folders. Ook na de droomfondsperiode blijven de natuurorganisaties zich onverminderd inzetten voor het Haringvliet. Op naar een dynamische delta!

Tekst: ARK Natuurontwikkeling, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten
Foto's: Merijn Koelink; Ro&Ad Architecten; Jan Veen, Natuurmonumenten
Film: ARK Natuurontwikkeling