Natuurberichten

Dossier: Bermen

De lengte van alle wegen in Nederland bedraagt ruim 140 duizend kilometer. Dat betekent dat ín Nederland ruim 250 duizend kilometer aan bermen voorkomt. In die bermen komen veel planten- en diersoorten voor. Goed bermbeheer is dus belangrijk voor de biodiversiteit in Nederland. Hieronder alle natuurberichten die over bermen gaan.

Pagina 21 van 22 - 214 Resultaten

Naast het boomblauwtje, dat al vanaf begin april te zien was, is nu ook het icarusblauwtje verschenen. Zitten boomblauwtjes veel in tuinen, icarusblauwtjes zijn veel meer vlinders van bloemrijke graslanden en bermen...


Lees verder 21 mei 2015   9 jaar oud
Bronskleurig eekhoorntjesbrood komt alleen in lanen voor

Veel paddenstoelen zijn afhankelijk van laan- en wegbermen en kunnen nergens anders groeien. Ze vormen een toevluchtsoord voor soorten die vanaf de jaren zestig sterk achteruit zijn gegaan of zelfs zijn verdwenen. Boosdoener van..


Lees verder 20 november 2014   9 jaar oud
Bloemrijke berm in Tienen met Beemdkroon

Paars, wit en geel. Het zouden de kleuren van een of andere voetbalclub of die van de vlag van een ver en exotisch land kunnen zijn. Het zijn echter ook de kleuren die momenteel in veel wegbermen overheersen. Deze kleurenpracht is..


Lees verder 26 mei 2014   9 jaar oud
bloemrijke berm E314

Het fileleed wordt deze dagen op vele plaatsen misschien toch wat verzacht door een bloemenpracht in de bermen. Sinds er in Vlaanderen aan ecologisch bermbeheer gedaan wordt, hebben de brandnetels en distels enerzijds of de gazons..


Lees verder 27 juni 2013   10 jaar oud
Icarusblauwtje op Jacobskruiskruid

Veel bermen en natuurgebieden kleurden deze zomer geel door Jacobskruiskruid. Veehouders zijn beducht voor deze giftige plant. Uit gegevens van het Landelijk Meetnet Flora blijkt dat de soort in bermen van provinciale en..


Lees verder 24 september 2012   11 jaar oud
Schrale berm

Veel soorten paddenstoelen, zoals verschillende soorten stekelzwammen en een aantal boleten, komen in Nederland vrijwel uitsluitend in bermen voor. Goed bermbeheer is dan ook essentieel voor hun voortbestaan...


Lees verder 27 juni 2012   11 jaar oud
Schapen langs de Neermeerskaai te Gent

De Stad Gent beheert 27 km taluds en bermen langs waterlopen. Een deel daarvan wordt nu opnieuw begraasd door schapen. Begrazing biedt niet alleen een oplossing voor enkele technische problemen, maar zorgt ook voor een hogere..


Lees verder 15 juli 2011   12 jaar oud
holleweg limburg klein

In bermen in Zuid-Limburg komen veel bijzondere planten en dieren voor. Zeldzaamheden als schoorsteenwesp, boswitje en grote muggenorchis zijn er nog te vinden. Deze soorten hebben het de laatste tientallen jaren wel steeds..


Lees verder 10 februari 2010   14 jaar oud
Deens lepelblad

Zoutleveranciers hebben de afgelopen weken overuren gedraaid in Nederland. De winter is nog niet voorbij en er is al 100.000 ton zout gestrooid. Wat zijn de gevolgen van al dat zout voor planten langs de weg? ..


Lees verder 14 januari 2010   14 jaar oud
Groene zandloopkever GNU FDL

In wegbermen komt een rijke en gevarieerde insecten- en spinnenfauna voor, waaronder zich ook zeldzame en beschermde soorten bevinden. Insecten gebruiken bermen tijdens hun verspreiding en als paringslocatie. Met de juiste..


Lees verder 24 december 2009   14 jaar oud

Archief