Natuurberichten

Dossier: Droogte

Deel deze pagina

Pagina 3 van 25 - 244 Resultaten

Drooggevallen Keijenhurkven

De Werkgroep Natuur en Landschap Oost-, West- en Middelbeers stuurde eind vorig jaar een brandbrief met een noodkreet over de verdroging van de Landschotse Heide naar een aantal betrokken instanties. Onlangs ontvingen ze antwoord...


Lees verder 12 april 2021   1 jaar oud
Aanplant rijkstrooiselsoorten in ongemengd douglasbos

Iedereen ziet en ervaart een bos op een eigen manier. Dus als we vragen hoe het bos van de toekomst eruit moet zien, zullen de antwoorden ongetwijfeld verschillen. Toch zal er vermoedelijk één gemene deler zijn. Namelijk dat het..


Lees verder 30 maart 2021   1 jaar oud

In het voorjaar schiet het jonge, frisgroene riet tussen de oude stengels door omhoog. De lisdodde, gele lis en grote egelskop laten zich weer zien tussen de afgestorven plantenresten van het voorgaande jaar. De afwisseling van..


Lees verder 28 maart 2021   1 jaar oud
Rietherstel Rijnstrangen nieuwe overzichtsfoto

Tussen Lobith en Pannerden ligt Natura 2000-gebied Rijnstrangen. Hier werken Staatsbosbeheer en Provincie Gelderland aan een robuust moerassysteem voor kwetsbare rietvogels. Het rietherstel in Rijnstrangen komt goed op gang, maar..


Lees verder 19 maart 2021   1 jaar oud
landelijke dag 2021 - primair

Zaterdag 6 maart wordt de jaarlijkse Landelijke Vlinderdag gehouden. Vele honderden liefhebbers van vlinders en libellen komen, dit jaar digitaal, samen om te horen hoe het ervoor staat en om te genieten van schitterende plaatjes..


Lees verder 4 maart 2021   1 jaar oud
De Hilver watergreppel zomer - eenmalig gebruik

Het water in de grote rivieren is afgelopen dagen flink gestegen door regen en smeltwater, en op veel plekken zijn de uiterwaarden ondergelopen. Dit is het goede moment voor natuurorganisaties om water in hun gebieden vast te gaan..


Lees verder 8 februari 2021   1 jaar oud
Bruin blauwtje - primair

De afgelopen drie jaar waren droog en hadden lange hete perioden. Voor een aantal vlindersoorten was dit geen goede zaak. Soorten van de heide, die het al moeilijk hadden door jarenlange verdroging en stikstofdepositie, kregen een..


Lees verder 28 januari 2021   1 jaar oud

Fijnsparren, essen en lariksen hebben het lastig. Staatsbosbeheer ziet deze soorten in zijn terreinen achteruitgaan. Dit komt door vooral door de droge zomers in combinatie met kevers en schimmels die bomen het leven moeilijk..


Lees verder 27 januari 2021   1 jaar oud
Medewerkers op de kwekerij

Het is droger dan gebruikelijk in de Braziliaanse Amazone en Cerrado-savanne. Het regenseizoen begon twee weken later dan verwacht, en sindsdien heeft het slechts onregelmatig geregend. Dit heeft invloed op herbebossingsprojecten,..


Lees verder 27 januari 2021   1 jaar oud
Bosaanplant (foto maar 1 keer gebruiken)

Bossen op arme zandgronden staan zwaar onder druk, onder andere door een verzuurde, slecht functionerende bodem. Ook hitte en droogte eisen hun tol. Bomen hebben het zwaar en verjonging krijgt weinig kans. Dit bosecosysteem kan..


Lees verder 19 januari 2021   1 jaar oud

Archief