Natuurberichten

Dossier: Stikstof

Stikstof (in de vorm van ammoniak en stikstofoxiden) komt vrij door het gebruik van meststof door boeren en als uitstoot door verkeer en industrie. Door de hoge concentraties stikstof en door het effect op onder andere natuur en waterkwaliteit is hier steeds meer aandacht voor. Hieronder vindt u alle natuurberichten over stikstof bij elkaar.

Pagina 2 van 21 - 205 Resultaten

Bodemonderzoek Gelderland bos

Door stikstof en droogte verzuren onze bossen. Er is veel te doen over de gevolgen, waaronder boomsterfte en de achteruitgang van bodemleven. Het probleem van verzuring verschilt per type bosgroeiplaats. Met name in bossen op..


Lees verder 22 november 2022   2 mnd oud
Boletus aereus. Bronskleurig eekhoorntjesbrood

Ectomycorrhizavormers en strooiselafbrekers zijn paddenstoelen die van groot belang zijn voor de vitaliteit van bossen. Stikstofdepositie heeft op beide categorieën paddenstoelen een negatief effect. Doordat stikstof nog lange..


Lees verder 16 november 2022   2 mnd oud
Hoewel het bos in Ugchelen er prachtig uitziet, gaat het er niet goed

De kwaliteit van de bodem zegt veel over de gezondheid van de bovengrondse natuur. Als het niet goed gaat met de bodem, dan gaat het ook niet goed met bossen, heiden en stuifzanden. Onder invloed van vooral stikstof en droogte..


Lees verder 10 november 2022   2 mnd oud
Kievit

Sinds 2013 zetten Rijk en provincies zich in voor de aanleg van nieuwe natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland. In 2021 richtten provincies daarvoor 1.922 extra hectare natuur in. Tot 2028 moet er nog 34.432 hectare van de..


Lees verder 9 november 2022   2 mnd oud
Natuurrijk landschap

In zijn advies 'Wat wel kan' formuleert Johan Remkes vijfentwintig belangrijke aanbevelingen. Maar zijn verhaal is niet compleet. Wij zullen namelijk ook fors moeten investeren in een sterkere en robuustere natuur die de toekomst..


Lees verder 6 november 2022   2 mnd oud
Zwarte mees

Tussen alle zorgwekkende berichten over de staat van de Nederlandse natuur vallen ze nu extra op: positieve natuurberichten. Zo ook het onderzoek naar broedvogels in bossen. Daaruit blijkt dat de populaties van broedvogels in de..


Lees verder 5 november 2022   3 mnd oud
Klaprooswasplaat

Graslanden zijn bij paddenstoelenliefhebbers zeer in de belangstelling. In Noord-Holland zijn het vooral oude dijken die stelselmatig afgezocht worden op zoek naar paddenstoelen. Veel dijken zijn nog nooit bekeken op het voorkomen..


Lees verder 2 november 2022   3 mnd oud

De stikstofproblemen ten spijt, zijn er gelukkig toch een paar, vaak kleine gebiedjes, waar de meer stikstofgevoelige soorten nog steeds kunnen worden gevonden. Zo’n gebiedje is de Baaknol, een duingebied in het noordwesten van de..


Lees verder 27 oktober 2022   3 mnd oud
Sojaveld, Cerrado, Brazillië

Bosbranden, stikstofcrisis, vluchtelingen, smeltende ijskappen, hongersnoden. In het woud van slecht nieuws, zie je soms door de bomen het bos niet meer. Ook omdat alles met elkaar samenhangt en het daardoor moeilijker lijkt alle..


Lees verder 23 oktober 2022   3 mnd oud
Adder

We weten inmiddels allemaal dat te veel stikstof slecht is voor de natuur. Maar hoe zit dit dan precies? Welke soorten kunnen niet tegen die mate van stikstof en waarom niet? Natuurorganisaties krijgen steeds vaker de vraag: wat..


Lees verder 21 oktober 2022   3 mnd oud

Archief