Natuurberichten

Dossier: Stikstof

Stikstof (in de vorm van ammoniak en stikstofoxiden) komt vrij door het gebruik van meststof door boeren en als uitstoot door verkeer en industrie. Door de hoge concentraties stikstof en door het effect op onder andere natuur en waterkwaliteit is hier steeds meer aandacht voor. Hieronder vindt u alle natuurberichten over stikstof bij elkaar.

Pagina 2 van 26 - 252 Resultaten

heivlinder - primair

Al jarenlang hebben de vlinders die hun leefgebied op heiden hebben het moeilijk. Terwijl we bij de bossoorten ook positieve ontwikkelingen zien van toename in aantal en verspreiding, gaan de heidesoorten continue achteruit. Ook..


Lees verder 13 november 2023   3 mnd oud
Polydesmus angustus. Grote platrug

Het toedienen van steenmeel is een relatief nieuwe maatregel om de verzuring van bossen tegen te gaan. Miljoenpoten spelen een belangrijke rol in deze ecosystemen en het toedienen van steenmeel kan een negatieve invloed hebben op..


Lees verder 8 november 2023   3 mnd oud
Bever in de Gendtse Waard

Een recent onderzoek uit Idaho, Amerika, toont aan dat herintroductie van bevers kan helpen bij het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. De schaal van dit effect is zo groot dat onderzoekers dit met satellietbeelden..


Lees verder 22 oktober 2023   4 mnd oud
Koeien in een stal

Recente publicaties over de verspreiding en depositie van stikstof in relatie tot de afstand van de bron van emissie kregen veel media-aandacht en gaven aanleiding om het huidige stikstofbeleid ter discussie te stellen. Nieuwe..


Lees verder 5 oktober 2023   4 mnd oud
Verspreiding schelpengruis met helikopter

Op landgoed Lijftogtsheide bij Hengelo is afgelopen zomer schelpengruis uitgestrooid boven het bos om de bodem van calcium te voorzien. Het toedienen van kalk kan de verzuring van de bodem – die is ontstaan door een overschot aan..


Lees verder 26 september 2023   4 mnd oud

Iedereen verwachtte veel paddenstoelen na de buien van vorige week.. Na een excursie met 28 deelnemers bleek het resultaat toch wat tegen te vallen, waarna sommigen besloten om op woensdag toch nog even in de duinen te gaan..


Lees verder 9 september 2023   5 mnd oud

De verschillende partijen komen deze weken met hun verkiezingsprogramma’s naar buiten. Nu de eerste concepten verspreid worden is er nog één kans om vogels en natuur in de programma’s te verankeren: het indienen van amendementen...


Lees verder 5 september 2023   5 mnd oud
zwavelmelkzwam - primair

Zwavelmelkzwam leeft in symbiose met volgroeide eiken op zandgrond. De soort heeft onder invloed van veranderende milieuomstandigheden zijn leefgebied aangepast van voedselarme eiken-berkenbossen naar lanen, parken en wegbermen...


Lees verder 4 september 2023   5 mnd oud
Stuifzandheide op de Veluwe (beeld in overleg te gebruiken, contact communicatie.esg@wur.nl)

De gemiddelde kritische depositiewaarde voor stikstof in Nederland ligt lager dan tot nu toe werd gedacht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. De waarde die aangeeft hoeveel stikstof de natuur aankan zonder dat er schade optreedt,..


Lees verder 31 augustus 2023   5 mnd oud

Afgelopen zondag was het prachtig fietsweer. Door geruchten over het verschijnen van vele boletensoorten besloten we een flinke fietstocht te maken naar in mijn ogen kansrijke locaties. De tocht naar een laan in Alkmaar eerder..


Lees verder 17 augustus 2023   6 mnd oud

Archief