Natuurberichten

Dossier: Natuurinclusief

Natuurinclusief

Pagina 3 van 8 - 77 Resultaten

Piet Spoorenberg van Vogelbescherming en Catharinus Wierda van Frykse.

Kaasmaker de Fryske en Vogelbescherming Nederland gaan samenwerken om meer vogelvriendelijke zuivel in de supermarkt te krijgen. Samen willen ze ervoor zorgen dat meer zuivelproducenten vogelvriendelijk aanbod ontwikkelen en dat..


Lees verder 21 maart 2023   2 mnd oud
Grasland

Tussen 2014 en 2021 hebben agrariërs rondom de stad Utrecht de biodiversiteit in het landelijk gebied fors verbeterd. Vooral de oeverplanten floreren goed. “Je ziet buiten zichtbaar meer bloeiende boerensloten“, aldus de..


Lees verder 7 maart 2023   2 mnd oud
Black mangroves.

Mangroven creëren nieuw land door langzaam sediment tussen hun wortels te stoppen, maar te veel sediment kan leiden tot afsterven. Onderzoekers van Wageningen University and Research analyseerden de mogelijke erosiesnelheden in..


Lees verder 6 maart 2023   2 mnd oud
Een springstaartje

Onder het Maaiveld is een nieuwe natuurfilm met spectaculaire beelden, die vanaf vandaag in de Nederlandse bioscopen draait. Het is ook de naam van een breed programma waarmee het NIOO en andere organisaties aandacht vragen voor..


Lees verder 2 maart 2023   3 mnd oud
Snorzweegvlieg op braam

Vorig jaar publiceerde de Europese Commissie een wetsvoorstel om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tegen 2030 te halveren. Dat is hard nodig, want de natuur lijdt onder het grootschalige gebruik van..


Lees verder 23 februari 2023   3 mnd oud
Nieuwe klimaatbuffer en otter habitat Onlanden

Vogels kunnen profiteren van een nieuw principe in de Nederlandse ruimtelijke ordening. Water en bodem worden leidend bij de inrichting van ons landschap. Concreet zou dat betekenen dat de overheid eerst kijkt waar een gebied..


Lees verder 21 februari 2023   3 mnd oud
lead bericht eiwitboeren

De toekomst van de Nederlandse landbouw is natuurpositief. Maar hoe ziet dat eruit? Filmmaker Jasper Spanjaart ging voor het Wereld Natuur Fonds langs bij vier boerenbedrijven die in balans met natuur eiwitrijke gewassen zoals..


Lees verder 11 februari 2023   3 mnd oud
Flamingo VOOR EENMALIG GEBRUIK

Het ene moment te droog, dan te nat: op de zandgronden van de Achterhoek komen alle uitersten voorbij. Daarom werken provincie Gelderland en waterschap Rijn & IJssel op allerlei plekken aan een klimaatrobuuster watersysteem. In..


Lees verder 3 februari 2023   3 mnd oud
Gewone grootoorvleermuis met isolatiekorrels

De energietransitie kan in conflict komen met vleermuizen en hun levenscyclus, bijvoorbeeld door na-isolatie, duurzaamheidsrenovatie, windturbines, zonnepanelen en verlichting. Deze energietransitie is nodig om de uitstoot te..


Lees verder 2 februari 2023   4 mnd oud
Collage nachtvlinders in LedEmmer BIMAG

Afgelopen vier jaar hebben 115 zeer gemotiveerde agrariërs nacht- en dagvlinders geteld op hun boerenbedrijf. Zij verzamelden hiermee belangrijke informatie over de vlinderstand op het platteland. Door nachtvlinders te monitoren..


Lees verder 2 februari 2023   4 mnd oud

Archief