Natuurberichten

Dossier: Natuurinclusief

Natuurinclusief

Pagina 4 van 12 - 116 Resultaten

In 2018 is de Bochtjesplaat zo ingericht dat het natter blijft. Met succes.

Waterveiligheid, waddennatuur én goede omstandigheden om te boeren. Aan de noordkust van Nederland is dat altijd al balanceren, waarbij de natuur al decennia onder druk staat. Een stijgende zeespiegel, een dalende bodem en een..


Lees verder 3 oktober 2023   6 mnd oud
Nestaggregatie bijen

Onderzoek naar de insectenrijkdom op binnendijken maakt steeds duidelijker welke sleutelrol deze ‘slaperdijken’ kunnen vervullen in het agrarisch gebied. Met name solitaire bijen en graslandvlinders bereiken soms duizelingwekkende..


Lees verder 29 september 2023   6 mnd oud
Biesbosch, Dordrecht, Pad tussen de Zuidhaven en Oosthaven

Er bestaan allerlei mogelijkheden om de natuur in te zetten als oplossing voor maatschappelijke opgaven: Nature-based Solutions. Denk aan meanderende beken die langer water vasthouden, groene steden die zorgen voor verkoeling of..


Lees verder 23 september 2023   6 mnd oud
Tweede Kamer

Stelling: de natuur profiteert als politiek en beleid beter op de hoogte zijn van beleidsrelevante nieuwe natuurinformatie. Geef uw mening op diverse stellingen in onze natuurbeleidsenquête. We inventariseren ook uw mening over de..


Lees verder 15 september 2023   7 mnd oud

De verschillende partijen komen deze weken met hun verkiezingsprogramma’s naar buiten. Nu de eerste concepten verspreid worden is er nog één kans om vogels en natuur in de programma’s te verankeren: het indienen van amendementen...


Lees verder 5 september 2023   7 mnd oud

De prijsuitreiking van de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen van Vogelbescherming Nederland maakt dit jaar deel uit van de Dutch Design Week in oktober. Het toonaangevende evenement biedt de genomineerden van de Award een..


Lees verder 29 augustus 2023   7 mnd oud
Man grauwe kiekendief brengt muis bij nest met jongen

2023 gaat de boeken in als een topjaar voor de grauwe kiekendief. Qua reproductie althans, want niet eerder sinds 1990 werden er zo veel jongen geboren. En dat is goed nieuws, want de grauwe kiekendief is in Nederland nog steeds..


Lees verder 6 augustus 2023   8 mnd oud
Sloot in agrarisch landschap, Alblasserwaard

De Nederlandse natuur staat onder druk en haar kwaliteit vermindert, ook in de stad en agrarisch gebied. Daardoor nemen steeds meer soorten in aantal af en verdwijnen er soorten. Voor het veenweidegebied in de Alblasserwaard en de..


Lees verder 9 juli 2023   9 mnd oud
De dijk als kleurrijk lint in het landschap Jaap Boheemen

Onze dijken, dammen en duinen beschermen ons tegen het water. Maar de zeespiegel stijgt en de rivieren moeten meer water afvoeren door hevigere neerslag. Moeten we ons zorgen maken dat het water komt of valt het mee? Wat levert..


Lees verder 28 juni 2023   9 mnd oud

Dit jaar is de derde editie van de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen. Met deze Award wil Vogelbescherming ontwerpen en projecten voor het voetlicht brengen die rekening houden mensen en dieren. Wat is het meest..


Lees verder 6 juni 2023   10 mnd oud

Archief