Natuurberichten

Dossier: Natuurinclusief

Natuurinclusief

Pagina 5 van 8 - 77 Resultaten

Agrarisch landschap in Drenthe

De overheid pleit voor een transitie naar kringlooplandbouw, waarbij natuurinclusieve landbouw één van de perspectieven is. Die transitie zou sneller gaan met een betere monitoring en financiering van de benodigde..


Lees verder 25 juni 2022   11 mnd oud

Om de biodiversiteit in het landelijk gebied te verbeteren, is het belangrijk dat de landbouw natuurinclusief wordt. Staatsbosbeheer draagt de komende jaren het beheer van tachtig hectare natuur in polder Demmerik over aan..


Lees verder 16 juni 2022   11 mnd oud
eenmalig gebruik

Tot 2030 moeten er in Nederland een miljoen huizen worden gebouwd. Vogelbescherming vindt dat er niet gebouwd mag worden in natuurgebieden, waardevolle, cultuurhistorische landschappen of in rijke weidevogelgebieden. Op de plekken..


Lees verder 9 februari 2022   1 jaar oud

Een natuurinclusieve inrichting van Nederland kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van actuele maatschappelijke opgaven, zoals klimaatmitigatie en -adaptatie, (drink)waterkwaliteit, biodiversiteitsherstel en een..


Lees verder 8 februari 2022   1 jaar oud

De nieuwe regering heeft grote plannen om de woningnood te bestrijden. Tot 2030 worden er in Nederland een miljoen huizen gebouwd. Belangrijk, want iedere Nederlander heeft recht op een fatsoenlijke woning. Verschillende partijen..


Lees verder 28 januari 2022   1 jaar oud
Het eerste verzamelde meerkoetnest in Vijfsluizen door hoogleraar Barbara Gravendeel van Naturalis Biodiversity Center en senior adviseur ecologie Vincent Nederpel van Heijmans voor onderzoek naar het effect van zwerfafval.

Bouwbedrijf Heijmans en Naturalis Biodiversity Center slaan de handen ineen om gezamenlijk onderzoek te doen naar natuurinclusieve bouwtoepassingen. De samenwerking zal zich focussen op natuurinclusieve bouwmaatregelen die de..


Lees verder 25 december 2021   1 jaar oud
Groene daken in een Dakenstroom-project.

De Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2021 van Vogelbescherming en Zoogdiervereniging is gewonnen door Dakenstroom in Kaatsheuvel, een project van woningcorporatie Casade. Nog drie andere projecten kregen een prijs: Haags..


Lees verder 7 oktober 2021   1 jaar oud

Bij het begin van de herfst gaan 21 jonge, vernieuwende boeren op de foto. In werkkleding verbeelden zij de overvloed en weelde van producten van het land in de tijd van de oogst. De actie staat symbool voor de start van een nieuw..


Lees verder 6 oktober 2021   1 jaar oud

Welk project brengt het meeste leven in de stad? Acht inspirerende projecten dingen mee naar de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen van Vogelbescherming en de Zoogdiervereniging. De aanmeldingen variëren van een groen..


Lees verder 28 september 2021   1 jaar oud
Een Gierzwaluw toont zijn meest karakteristieke vorm: de vliegende sikkel.

Er komt een tijd dat ‘natuurinclusief’ de gewoonste zaak van de wereld is. Daar is Eddy Nieuwstraten, bestuurslid bij Vogelbescherming, van overtuigd. Maar tot die tijd zijn er aanjagers nodig en inspirerende projecten. Dit jaar..


Lees verder 27 juli 2021   1 jaar oud

Archief