Natuurberichten

Uitgever: De Vlinderstichting

De Vlinderstichting zet zich in voor het behoud en herstel van dag- en nachtvlinders en libellen.

Pagina 4 van 171 - 1702 Resultaten

bloemrijke berm - primair

Steeds meer gemeenten, provincies, waterschappen en andere beheerders zijn zich bewust van de problemen met biodiversiteit in Nederland en de insectensterfte. En steeds meer beheerders willen daar ook echt iets tegen doen. Er..


Lees verder 10 oktober 2022   3 mnd oud
doodshoofdvlinder - primair

Vlindertrek is een bijzonder fenomeen en heel moeilijk te onderzoeken. Het ringen, wat bij vogeltrek enorm veel kennis heeft opgeleverd, werkt natuurlijk niet bij vlinders. Ze werden wel gemerkt met stickers of kleuren, maar als..


Lees verder 3 oktober 2022   3 mnd oud
koninginnenpage rups - primair

De koninginnenpage heeft dit jaar goed gevlogen en is veel gemeld. Was deze grote en opvallende vlinder vroeger vooral aanwezig ten zuiden van de grote rivieren, inmiddels wordt hij in het hele land gezien. Nu is de vlinder..


Lees verder 29 september 2022   4 mnd oud
berm - primair

Ecologisch bermbeheer staat volop in de belangstelling. Op veel plekken zie je bermen en groenstroken waar anders wordt gemaaid dan voorheen. Bij veel gemeenten zijn berichten over biodiversiteitscrisis en insectensterfte..


Lees verder 26 september 2022   4 mnd oud
Witlijnprachtuil - primair

In de Millingerwaard bij Nijmegen is in augustus een nieuwe nachtvlindersoort voor Nederland ontdekt, de witlijnprachtuil. Het is een trekvlinder die vanuit Afrika en Zuid-Europa de meeste landen in Noord-Europa weet te bereiken...


Lees verder 22 september 2022   4 mnd oud
Vierkantvlekuilen 2

Een van de manieren om nachtvlinders te zien te krijgen, is stropen of smeren. Rond zonsondergang smeer je met een kwast een speciaal, zeer zoet mengsel op bomen of paaltjes en controleert deze vanaf een uur na zonsondergang...


Lees verder 19 september 2022   4 mnd oud
bruin blauwtje

De afgelopen twee maanden waren er niet veel dagvlinders te zien en duidelijk minder dan het gemiddelde van de afgelopen dertig jaar. Vooral de normaal heel algemene nazomervlinders als dagpauwoog, kleine vos en gehakkelde aurelia..


Lees verder 15 september 2022   4 mnd oud
oranje luzernevlinder - primair

Een jaar of twintig geleden was het een bijzonderheid als je een oranje luzernevlinder in Nederland zag. Af en toe was er een heel goed jaar voor deze trekvlinder. Inmiddels komt hij regelmatiger voor. De vlinders kunnen ieder..


Lees verder 12 september 2022   4 mnd oud
bont zandoogje - primair

Het bont zandoogje is een algemene vlinder, die inmiddels in het hele land voorkomt. Dat was een jaar of dertig geleden wel anders. Toen was het een echte bosvlinder die beperkte verspreiding had in Nederland. Het bont zandoogje..


Lees verder 8 september 2022   4 mnd oud
Duinen - primair

Terugdringen van stikstofovermaat in de natuur vergt een grote inspanning. Daarbij is het nodig om te weten of de doelen gehaald worden. Het bijhouden daarvan gebeurt nu voor een belangrijk deel op basis van metingen en modellen..


Lees verder 5 september 2022   4 mnd oud

Archief