Natuurberichten

Uitgever: De Vlinderstichting

De Vlinderstichting zet zich in voor het behoud en herstel van dag- en nachtvlinders en libellen.

Pagina 5 van 184 - 1833 Resultaten

bruine winterjuffer - primair

Er zijn, zo laat in het jaar, niet veel libellen meer. Een enkele steenrode of bruinrode heidelibel, paardenbijter of houtpantserjuffer kun je nog tegenkomen. En natuurlijk de winterjuffers! Die zoeken nu hun..


Lees verder 20 november 2023   4 mnd oud
paardenbijter detail - primair

De paardenbijter is een algemene libel in ons land, die vooral in de nazomer in grote aantallen te zien is. Deze glazenmaker plant zich hier ook voort, maar de meeste paardenbijters komen hierheen vanuit Midden-Europa. Het is een..


Lees verder 17 november 2023   4 mnd oud
Uur U Groningen - primair

De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Dat kan angst inboezemen, maar ook hoop geven. Om de crisis op het gebied van klimaat en biodiversiteit te keren, moet alles overal anders. In Zuidoost-Groningen gaan we in gesprek met de..


Lees verder 16 november 2023   4 mnd oud
heivlinder - primair

Al jarenlang hebben de vlinders die hun leefgebied op heiden hebben het moeilijk. Terwijl we bij de bossoorten ook positieve ontwikkelingen zien van toename in aantal en verspreiding, gaan de heidesoorten continue achteruit. Ook..


Lees verder 13 november 2023   5 mnd oud

Analyse van bijna 15.000 Europese planten en dieren laat zien dat bijna één op de vijf daarvan met uitsterven bedreigd is. Voor planten (27%) en insecten (27%) is het percentage duidelijk hoger dan voor gewervelde dieren (18%)...


Lees verder 10 november 2023   5 mnd oud
klein geaderd witje - primair

Twee van de meest algemene dagvlinders zijn klein koolwitje en klein geaderd witje. Ze komen verspreid door het hele land voor en lijken vergelijkbare eisen te stellen aan hun omgeving. Klein koolwitje zien we wel wat meer in..


Lees verder 9 november 2023   5 mnd oud
Speerwaterjuffer - primair

Een groot deel van de biodiversiteit is gebonden aan zoet water, inclusief de kleine wateren. Libellen leven als larve in het water en de volwassen dieren zijn opvallend bij het water aanwezig. Daarmee kun je door naar libellen te..


Lees verder 6 november 2023   5 mnd oud
kaasjeskruiddikkopje - primair

In 2009 werd er een kaasjeskruiddikkopje gezien in Nederland, voor het eerst sinds 1953. Sindsdien breidt de soort zich hard uit. Vanaf 2018 is het weer een officiële standvlinder in ons land, want toen was er tien jaar achtereen..


Lees verder 2 november 2023   5 mnd oud
Sinusbeheer - primair

Sinusbeheer is een vorm van gefaseerd maaibeheer die steeds vaker toegepast wordt. Onderzoek in vochtige beekdalgraslanden in Noord-Brabant werpt nieuw licht op de meerjarige ecologische effecten van sinusbeheer. Op 24 november..


Lees verder 30 oktober 2023   5 mnd oud
Grote vuurvlinder - primair

Het gaat niet goed met de grote vuurvlinder en de groene glazenmaker. Deze vlinder en libel zijn beide typische soorten van het laagveenmilieu. De oorzaken van de achteruitgang zijn verschillend, maar de twee dalende trends geven..


Lees verder 26 oktober 2023   5 mnd oud

Archief