Natuurberichten

Uitgever: De Vlinderstichting

De Vlinderstichting zet zich in voor het behoud en herstel van dag- en nachtvlinders en libellen.

Pagina 8 van 186 - 1860 Resultaten

heivlinder - primair

Al jarenlang hebben de vlinders die hun leefgebied op heiden hebben het moeilijk. Terwijl we bij de bossoorten ook positieve ontwikkelingen zien van toename in aantal en verspreiding, gaan de heidesoorten continue achteruit. Ook..


Lees verder 13 november 2023   8 mnd oud

Analyse van bijna 15.000 Europese planten en dieren laat zien dat bijna één op de vijf daarvan met uitsterven bedreigd is. Voor planten (27%) en insecten (27%) is het percentage duidelijk hoger dan voor gewervelde dieren (18%)...


Lees verder 10 november 2023   8 mnd oud
klein geaderd witje - primair

Twee van de meest algemene dagvlinders zijn klein koolwitje en klein geaderd witje. Ze komen verspreid door het hele land voor en lijken vergelijkbare eisen te stellen aan hun omgeving. Klein koolwitje zien we wel wat meer in..


Lees verder 9 november 2023   8 mnd oud
Speerwaterjuffer - primair

Een groot deel van de biodiversiteit is gebonden aan zoet water, inclusief de kleine wateren. Libellen leven als larve in het water en de volwassen dieren zijn opvallend bij het water aanwezig. Daarmee kun je door naar libellen te..


Lees verder 6 november 2023   8 mnd oud
kaasjeskruiddikkopje - primair

In 2009 werd er een kaasjeskruiddikkopje gezien in Nederland, voor het eerst sinds 1953. Sindsdien breidt de soort zich hard uit. Vanaf 2018 is het weer een officiële standvlinder in ons land, want toen was er tien jaar achtereen..


Lees verder 2 november 2023   8 mnd oud
Sinusbeheer - primair

Sinusbeheer is een vorm van gefaseerd maaibeheer die steeds vaker toegepast wordt. Onderzoek in vochtige beekdalgraslanden in Noord-Brabant werpt nieuw licht op de meerjarige ecologische effecten van sinusbeheer. Op 24 november..


Lees verder 30 oktober 2023   8 mnd oud
Grote vuurvlinder - primair

Het gaat niet goed met de grote vuurvlinder en de groene glazenmaker. Deze vlinder en libel zijn beide typische soorten van het laagveenmilieu. De oorzaken van de achteruitgang zijn verschillend, maar de twee dalende trends geven..


Lees verder 26 oktober 2023   8 mnd oud
Oleanderpijlstaart - primair

Vorige week was de dag van de trekvogels. Vogeltrek is een bekend fenomeen, maar er zijn ook trekkende nachtvlinders. Soms trekken zij wel honderden tot duizenden kilometers! Sommige van deze soorten komen jaarlijks in grote..


Lees verder 23 oktober 2023   9 mnd oud
Overwinterende dagpauwoog - primair

Het zijn jaarlijks regelmatig terugkerende vragen die in de herfst bij De Vlinderstichting binnenkomen: “Wat doet die vlinder op mijn zolder?” En “moet ik hem voeren, want ze verhongeren zo toch?” En ook ieder jaar is onze..


Lees verder 19 oktober 2023   9 mnd oud
Zwartstipvlinder - primair

Veel mensen denken dat het vlinderseizoen na september wel is afgelopen. Toch zijn er het hele jaar door vlinders te zien. Er zijn zelfs soorten die pas vanaf september uit de pop kruipen. De herfstuilen bijvoorbeeld. Nu en de..


Lees verder 16 oktober 2023   9 mnd oud

Archief