Natuurberichten

Uitgever: PWN

Pagina 2 van 4 - 36 Resultaten

Rietorchis in kapvlakte, juni 2022

In de winter van 2016/2017 is in twee valleien in het Noordhollands Duinreservaat, een natuurgebied dat PWN beheert, dennenbos gekapt. Het doel hiervan is het ontwikkelen van duingrasland. Dit is een prioritair habitat dat strikt..


Lees verder 19 oktober 2022   1 jaar oud
Impressiebeeld klimaatbuffer IJsselmeer.

Hoe kan natuur een bijdrage leveren aan de zuivering van IJsselmeerwater, de belangrijkste bron van drinkwaterbedrijf PWN? Dit wordt onderzocht in het TKI project ‘Zuiverend Landschap’. De resultaten van dit onderzoek helpen bij..


Lees verder 11 september 2022   1 jaar oud
De Vlotter- juni 2022

Ruimte voor recreatie, een gezonde waterhuishouding en bijzondere natuur. Dat is het doel bij de herinrichting van natuurgebied De Vlotter in Heemskerk, die na een voorbereidingstijd van vier jaar in november 2021 is gestart. In..


Lees verder 27 juni 2022   1 jaar oud
Rust in de kudde.

Eind maart zijn vijf wisenten uit het Kraansvlak, een van de natuurgebieden die PWN beheert in Nationaal Park Zuid-Kennemerland, naar Spanje geëxporteerd. Ze zijn uitgezet in het La Serreta European bison project, een gebied in..


Lees verder 2 mei 2022   2 jaar oud
Liggend bergvlas, detail bloem en stengeltje

Nadat Liggend bergvlas in 1976 in ons land werd herontdekt in het Vlaggenduin bij Katwijk, bleef dit lange tijd de enige bekende groeiplaats. Totdat tijdens floraonderzoek in het Noordhollands Duinreservaat afgelopen herfst een..


Lees verder 28 maart 2022   2 jaar oud
Stuifduin

Wat een verstuivingsproject al niet aan het licht kan brengen. In de duingebieden laat PWN op een aantal plekken sinds 2010 de natuur de vrije loop. Duinen werden daarvoor deels afgegraven, waardoor het zand vrij rond kan stuiven...


Lees verder 26 februari 2022   2 jaar oud
Rangers Donovan en Thomas van Kent Wildlife Trust op werkreis in Nederland

De wisent, het grootste levende landzoogdier van Europa, wordt in verschillende Europese landen al jaren met succes ingezet voor de begrazing van natuurgebieden. Na onder meer Nederland, Polen, Duitsland en Spanje introduceert nu..


Lees verder 4 november 2021   2 jaar oud
Meervleermuis

In Nationaal Park Zuid-Kennemerland en het Noordhollands Duinreservaat bevinden zich vele bunkers en andere bouwwerken waarin vleermuizen overwinteren. Maar welke eigenschappen maken een verblijf succesvol en wat is de rol van het..


Lees verder 14 augustus 2021   2 jaar oud
Exclosure in de Waterleidingduinen

Grazers spelen een belangrijke rol in het gezond houden van de duinen, mits er een goede balans wordt gevonden tussen het aantal grazers en de biodiversiteit van een gebied. Door bepaalde delen van het duin af te sluiten voor..


Lees verder 1 mei 2021   3 jaar oud
Vale gier

2020 was een uitzonderlijk jaar. Dit zag natuurbeheerder PWN niet alleen terug in de bezoekersaantallen, maar ook in het aantal soortwaarnemingen in het Noordhollands Duinreservaat en in de Kennemerduinen. In 2020 zijn er maar..


Lees verder 17 maart 2021   3 jaar oud

Archief