Natuurberichten

Uitgever: PWN

Pagina 4 van 4 - 36 Resultaten

Natte duinvallei Noord-Holland

Al meer dan een eeuw worden neerslaghoeveelheden in ons land systematisch gemeten. Sinds 1932 wordt door PWN op verschillende locaties binnen het Noordhollands Duinreservaat bijgehouden hoeveel neerslag er valt. Dit levert een..


Lees verder 16 januari 2020   4 jaar oud

In de duinen worden niet zelden exotische naaldbomen weggehaald om ruimte te geven aan inheemse soorten. PWN heeft besloten om hiertoe pleksgewijs bomen te ringen in plaats van ze te kappen. Dit betekent een flinke stimulans voor..


Lees verder 22 november 2019   4 jaar oud
Konijnen

Het konijn was in het verleden een algemene soort in de duinen van PWN. Helaas is dat allang niet meer zo. Sinds de jaren 50 is het aantal konijnen gedecimeerd door de virusziekten myxomatose, VHS en VHS type 2. Dit heeft..


Lees verder 20 november 2019   4 jaar oud
Koolmeesjes in nestkast met wisenthaar, Kraansvlak 2019

In het Nationaal Pak Zuid-Kennemerland wordt sinds 2013 onderzoek gedaan naar nestbouw en -succes van diverse soorten broedvogels. Hierbij werd een opvallende ontdekking gedaan over het verschil in gebruikt nestmateriaal tussen de..


Lees verder 8 oktober 2019   4 jaar oud
Duingebied

PWN is sinds deze maand partner van Nature Today. En daar zijn we blij mee! Maar om te beginnen: wie is PWN eigenlijk?..


Lees verder 5 oktober 2019   4 jaar oud
Dode wisent VOOR EENMALIG GEBRUIK

De oudste koe van de kudde wisenten in het Kraansvlak is eind 2018 doodgegaan. Het dier was recent gestorven toen ze werd gevonden door een boswachter van het wisentenproject van PWN en ARK Natuurontwikkeling. Het bood een..


Lees verder 22 maart 2019   5 jaar oud

Archief