Natuurberichten

Uitgever: Nederlandse Mycologische Vereniging

De Nederlandse Mycologische Vereniging heeft als doel de bevordering van de kennis van de mycologie (paddenstoelenkunde).

Pagina 3 van 59 - 582 Resultaten

In het Meetnet Bospaddenstoelen volgen we paddenstoelen in bossen en lanen op de zandgronden en in de duinen. Paddenstoelen reageren snel op veranderingen in het milieu, zoals een toe- of afname van de stikstofdepositie. Om het..


Lees verder 7 september 2022   5 mnd oud

De langdurige droogte zorgt bij veel ongeduldige liefhebbers van paddenstoelen voor stress. Paddenstoelen die normaal in augustus verschijnen, zoals de grote boleten, hebben zich dit jaar nauwelijks laten zien. In het Heilooërbos..


Lees verder 31 augustus 2022   5 mnd oud

Vorige week was de eerste paddenstoelenexcursie van PWG 'De Noordkop' van deze nazomer. Dat paddenstoelenliefhebbers door de droogte niet veel paddenstoelen verwachtten, bleek uit de magere opkomst van slechts acht personen. Maar..


Lees verder 28 augustus 2022   5 mnd oud

Ondanks de droogte werden er in de Staatsbossen van Schoorl enkele Kleverige knolamanieten waargenomen. Door de omringende duinen was er waarschijnlijk genoeg kwelwater voor de paddenstoelen. In de rest van Nederland is deze..


Lees verder 14 augustus 2022   5 mnd oud

Op de dijk van de haven van Medemblik, vlak voor het Radboudkasteel, werd vorige week een groep champignons aangetroffen. Door een champignon te plukken en door te snijden, werd snel duidelijk welke soort het was. De onprettige..


Lees verder 30 juli 2022   6 mnd oud

Eindelijk iets gevonden wat op een paddenstoel lijkt. Dat was de strekking van de mail met foto's die Piet Brouwer naar mij toe stuurde. Inderdaad prachtige foto's, zoals we dat van deze professionele fotograaf konden verwachten...


Lees verder 21 juli 2022   6 mnd oud

De paddenstoelen die op de populierenstammen in de duinen van Bakkum werden gevonden, waren niet echt mooi om te zien. En daarom was het ook moeilijk ze te herkennen. Dat was anders in de heemtuin van Zaandam waar de Korrelige..


Lees verder 13 juli 2022   6 mnd oud

In het recreatiegebied 'Geestmerambacht ' boven Alkmaar, worden door het zonnige weer eerder deze week opvallend veel houtzwammen aangetroffen. Een opvallende en mooie soort is de Bruine borstelkurkzwam die in 1989 nog als..


Lees verder 24 juni 2022   7 mnd oud

Exoten zijn planten, dieren of schimmels die hier van nature niet thuishoren. Sommige soorten verbreiden zich ongeremd en worden dan invasief genoemd. In een online lezing op maandag 13 juni vertelt Kees van Vliet meer over de..


Lees verder 9 juni 2022   7 mnd oud
Lisdoddefranjehoed

Op een overjarige lisdoddestengel midden in een duinplasje te Heemskerk zag Piet Brouwer van de Nederlandse Mycologische Vereniging een aantal bruine paddenstoeltjes. Te ver voor zijn camera, maar omdat hij een telelens mee had,..


Lees verder 8 juni 2022   8 mnd oud

Archief