Natuurberichten

Uitgever: Wageningen Environmental Research

Pagina 2 van 23 - 229 Resultaten

Snowy-headed Robin Chat

In een recente studie naar biodiversiteit hebben onderzoekers de universele principes aan het licht gebracht die bepalen hoe dominant of zeldzaam soorten in ecosystemen zijn. De studie laat zien dat slechts een paar procent van..


Lees verder 10 januari 2024   4 mnd oud
Bosgebied in Roemenië

Begin 2024 zal het Europees Parlement definitief stemmen over de Natuurherstelwet. Deze hevig bediscussieerde regelgeving heeft tot doel om het verlies aan biodiversiteit in Europa te stoppen en het tij te keren. Een..


Lees verder 19 december 2023   5 mnd oud
Dierenambulance

Het is nodig om in de kwaliteit van wildopvangcentra te investeren. Eén van de vraagstukken waar deze centra tegenaan lopen, is hoe ze kunnen voldoen aan de beleidsregels van het ministerie van Landbouw, Natuur en..


Lees verder 2 december 2023   5 mnd oud
Plastic afval

Plastic zwerfafval is over de hele wereld een probleem, en de rivieren in Nederland zijn daar geen uitzondering op. Iedereen die wel eens langs een rivieroever heeft gelopen, weet dat je er plastic flesjes, doppen en..


Lees verder 1 december 2023   5 mnd oud

Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied zet Nederland in op een transitie om natuur-, water- en klimaatdoelen te realiseren. Daarvoor is het nodig landbouw en natuur meer met elkaar in overeenstemming te brengen. Dat blijkt..


Lees verder 29 november 2023   5 mnd oud
Twee blauwe Amerikaanse rivierkreeften

In Nederland mag worden gevist op uitheemse rivierkreeften voor consumptiedoeleinden. Rivierkreeften houden zich op in de waterbodem. Hierdoor kunnen eventuele verontreinigingen die zich in de waterbodem bevinden, in de dieren..


Lees verder 21 november 2023   6 mnd oud
Mangroves in Spaans Lagoen (Aruba). Beeld in overleg te gebruiken, contact communicatie.esg@wur.nl

Op 10 november 2023 liet de Arubaanse Minister van Natuur officieel weten dat het eiland sinds die dag vier nieuwe zogeheten Ramsar-gebieden binnen haar grenzen heeft. Bovendien wordt het enige al bestaande Ramsar-gebied, Spaans..


Lees verder 13 november 2023   6 mnd oud
Bosgebied in Cadiz, Spanje

Bos speelt een belangrijke rol bij het tegengaan van klimaatverandering, doordat bomen CO2 uit de lucht kunnen halen. Maar tijdens de extreem warme en droge zomer van 2022 hebben veel bossen in Europa juist minder CO2 opgenomen...


Lees verder 18 oktober 2023   7 mnd oud

Het versterken van de relatie tussen natuur en economie is een van de drie hoofdambities uit het Natuurpact tussen Rijk en provincies uit 2013. Uit een inventarisatie voor de Derde Lerende Evaluatie van het Natuurpact blijkt dat..


Lees verder 13 oktober 2023   7 mnd oud
fietsers langs landbouw en bloemrijke berm in Stadskanaal, Alteveer

Bedrijven in de landbouwsector en banken die contact hebben met boeren, noemen natuurinclusieve landbouw nauwelijks als gewenste ontwikkelrichting. Veel vaker leggen ze de nadruk op hoogproductieve en innovatieve landbouw, of op..


Lees verder 4 oktober 2023   7 mnd oud

Archief