Natuurberichten

Uitgever: Radboud Healthy Landscape

Pagina 1 van 1 - 2 Resultaten

Kampina - primair

Onlangs verscheen het Living Planet report waaruit blijkt dat de kwaliteit van de natuur nog altijd ver beneden de maat is. Akkerkruiden, weidevogels, graslandvlinders, graslandpaddenstoelen, akkervogels en kleine marters zoals..


Lees verder 7 april 2023   1 jaar oud
Glyfosaat is gewoon toegestaan, ook vlak naast een natuurgebied

Nederland voert negatief natuurbeleid: we regelen heel precies tot hoe ver de natuur mag worden aangetast maar er is nauwelijks aandacht voor wat natuur nodig heeft. Daardoor wordt natuur vooral als hindermacht ervaren, terwijl de..


Lees verder 29 maart 2021   3 jaar oud

Archief