Natuur maakt pas op de plaats door koele april

De Natuurkalender, Wageningen University
16-APR-2017 - De warmte van de afgelopen maanden zorgde ervoor dat de natuur zich snel ontwikkelde. Terwijl de vrij koude januarimaand ervoor zorgde dat de natuur zich inhield, zorgden de twee opvolgende maanden dat de natuur iets voorliep op de afgelopen jaren van deze eeuw. Met de koele aprilmaand komt hier verandering in en is er kans op flinke nachtvorstschade. Pas op de plaats.

Bosanemoon in volle bloeiJanuari was vrij koud, waardoor de natuur even tijd nodig had om op gang te komen. Sneeuwklokje, zwarte els, gele kornoelje, klein hoefblad en speenkruid kwamen iets later in bloei dan gemiddeld tot nu toe deze eeuw. Februari was vervolgens zacht en maart was zelfs één van de zachtste in drie eeuwen tijd. De natuur ontwikkelde zich daardoor razendsnel. Maarts viooltje, bosanemoon, dotterbloem, hondsdraf, pinksterbloem en sleedoorn kwamen vroeger in bloei dan eerder deze eeuw. De pinksterbloem spande hierbij de kroon, deze was 9 dagen vroeger dan het gemiddelde van de afgelopen 15 jaar en had één van de vroegste jaren ooit. Alleen in 2014 kwam de pinksterbloem twee dagen eerder in bloei.

Pinksterbloem stond dit jaar zeer vroeg in bloei

Sinds maandag is het vrij koel en volgens de verwachtingen van het KNMI zal dat waarschijnlijk de rest van de maand zo blijven. De natuur zal dus pas op de plaats maken. Hoeveel? Dat zal moeten blijken. Voordeel van de koudere periode is dat we langer van de bloeiende planten kunnen genieten. Het risico op nachtvorstschade is echter wel heel groot. Fruitbomen staan momenteel in volle bloei en zijn daarmee heel kwetsbaar. Spannende tijden voor de fruitsector en voor iedereen die zelf fruitbomen in bloei heeft staan.

Appelboom in volle bloei

Geeft u uw eerste waarnemingen aan ons door? U kunt uw eerste waarneming(en) doorgeven met uw Nature Today account of anoniem. Hieronder staan enkele gebeurtenissen waarvan we de komende weken de eerste waarnemingen verwachten. Kijk hier voor een volledig overzicht van gebeurtenissen waarvan in april de eerste waarneming van doorgegeven kan worden.

Planten, eerste bloei

Begin bloei paarse seringAkkerhoornbloem, fluitenkruid, scherpe boterbloem, kruipende boterbloem, witte paardenkastanje, paarse sering, witte sering, gouden regen, eenstijlige meidoorn, tweestijlige meidoorn.

Planten, bladontplooiing

Beuk, wintereik, zomereik.

Vogels, eerste jong gezien

Fuut, grutto, kievit, knobbelzwaan, wilde eend.

Vogels, eerste individu

Boompieper, boerenzwaluw, gierzwaluw, huiszwaluw, rietzanger, zwarte roodstaart, zwartkop.

Vogels, voor het eerst gehoord

Fitis, koekoek, nachtegaal.

Vlinders, eerste individu

Bont zandoogje, boomblauwtje, groot koolwitje, klein geaderd witje, oranjetipje.

Amfibieën, eerste individu op land, eerste individu in water, eerste eieren, eerste roep

Bruine kikker, gewone pad, groene kikker en kleine watersalamander.

Reptielen, eerste individu

Ringslang.

Zoogdieren, eerste individu

Konijn (eerste jong gezien).

Tekst: Wichertje Bron en Arnold van Vliet, De Natuurkalender, Wageningen University
Foto’s: Arnold van Vliet (leadfoto: kers in volle bloei)