Natuurberichten

Dossier: Vogeltrek

In het voorjaar en najaar is het weer raak, miljoenen vogels vliegen dan door Nederland op weg naar een broedplek, of een lekker warme winterbestemming. Nederland ligt vaak precies op de migratieroute van vogels en wordt vaak gebruikt als rustplaats voordat de vogels weer verder vliegen. Op honderden locaties door heel Nederland wordt precies bijgehouden welke vogels allemaal ons land passeren. Regelmatig worden er dan ook bijzondere soorten ontdekt. Lees hieronder alle natuurberichten over migratie en trekvogels in Nederland. De meest actuele berichten staan bovenaan.
Deel deze pagina

Pagina 9 van 44 - 436 Resultaten

buizerd

Tussen 14 en 17 oktober kreeg Nederland bezoek van tienduizenden buizerds op trek naar het zuiden. Hierbij braken ze meerdere records en lieten de vogels ook wat vreemde capriolen zien. On-Nederlandse taferelen bijna. Waar kwamen..


Lees verder 27 oktober 2020   1 jaar oud
kramsvogel

Doodshoofdvlinders en kramsvogels te zien...


Lees verder 26 oktober 2020   1 jaar oud
Goudhaan

Diana-uil nog even te zien, veel kans op goudhanen...


Lees verder 24 oktober 2020   1 jaar oud
Witkopstaartmees

De jaarlijkse vogeltrek moet wel één van de meest spectaculaire natuurfenomenen zijn. Alleen al over Nederland vliegen in voor- en najaar tientallen miljoenen vogels naar en van hun winterverblijven. Voor een deel van die vogels..


Lees verder 20 oktober 2020   1 jaar oud
Zeearend met zender, Oostvaardersplassen, 12 juli 2020

GPS-data van jonge zeearenden uit Nederland laten na het eerste jaar van de studie zien dat de vogels een groot deel van Noordwest-Europa gebruiken. Een deel van de vogels pendelt regelmatig heen en weer tussen Flevoland en de..


Lees verder 10 oktober 2020   1 jaar oud
Kleine zwaan

Huisspitsmuis heeft laatste jongen, kleine zwaan trekt naar Nederland...


Lees verder 8 oktober 2020   1 jaar oud
Wilde zwaan

Rosse woelmuis bereidt zich voor op winter, wilde zwaan onderweg naar Nederland...


Lees verder 7 oktober 2020   1 jaar oud
Kleine mantelmeeuw

Trek van kleine mantelmeeuwen is begonnen, zwarte witvleugeluil vliegt...


Lees verder 6 oktober 2020   1 jaar oud

Ooievaar trekt naar het zuiden, variabele herfstuil vliegt...


Lees verder 3 oktober 2020   1 jaar oud

GPS-data van jonge rode wouwen uit Nederland laat na het eerste jaar van de studie zien dat de vogels in het broedseizoen vooral de geboorteregio’s gebruiken. Daarnaast bezoeken ze gebieden in buurlanden, waaronder Duitsland en..


Lees verder 23 september 2020   2 jaar oud

Archief